Artikelbild
fredag 28 jul 2017 kl 8:45

Banutveckling

Här presenteras aktuella utvecklings- och förbättringsarbeten.

Projekt Markbyte - Örebro Kommun, Gustavsvik
Bakgrund och beslut

Nuvarande hål 13, 14 och 15 kommer i och med markbytet försvinna och ersättas med två nya hål med placering i skogen mellan nuvarande hål 4, 5 och 6 och Stenbackevägen samt ett par 3-hål i området mellan nuvarande hål 1, 2, 11 och 12. Läs ovanstående beslut.

Att bygga tre nya hål innebär naturligtvis att fler både större och mindre projekt följer i svallvågorna när man ändrar bansträckning etc. och det mynnade ut i en ny 5-årsplan. Steg 1 i den här planen blir att bygga de tre nya hålen som enligt planen ska öppnas för spel sommaren 2019.

Anläggning av skogshålen pågår för fullt och det går tydligt att se hur det tar form och blir två fina golfhål (ett par 4 och ett par 5 hål). Det tredje nya hålet blir ett kort par 3-hål som ritas in mellan nuvarande hål 1, 2, 11 och 12.  Hålet utformas med en "halvö-green" där en fin stenmur blir en vacker palissad (se fotot ovan).
För att skapa ett enhetligt utseende runt dammen har vi valt att anlägga en stenpalissad även vid greenen på nuvarande hål 11.

Under ledning av banarkkitekt Christian Lundin, (re)Golflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar en brittisk golfbanebyggare, Nelson & Vecchiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Arbetet fortskrider enligt plan och det är en fröjd att arbeta tillsammans med sådana proffs. 

5-årig MasterplanPDF

Projektledare: Sten-Erik Ohlsson


Projekt Säkerhet & vatten, Gustavsvik

Utöver projekt "Markbyte" pågår även ett annat projekt som vi kallar "Säkerhet & vatten" och som innebär att hål 11 och 12 byggs om på grund av de säkerhetsproblem som uppkommit då tomterna längs hålens vänstersida har blivit bostadsområden istället för öppna fält. I projektet ingår bygge av nya tees på nuvarande hål 11  samt ett kullsystem längs hålets vänstersida. Dessutom grävs dammen ut maximalt för att säkerställa  vattenförsörjningen nu och i framtiden. Något som vi örebroare blivit påminda om de senaste åren. Nya tees byggs även på nuvarande hål 12 och i framtiden ändras spelriktningen för att styra spelet bort från den planerade bebyggelsen. Det kommer även betyda att nuvarande hål 16 kommer att få en ny design.

Projektledare: Rolf Göransson

 

Projekt Byggnation och renovering av tee´s

I de 5-åriga Masterplanerna för både Gustavsvik och Mosjö ingår byggnation alternativt renovering av tee's i syfte att skapa attraktivare spelupplevelser för fler. På Gustavsvik ligger några av dessa inrymt i ombyggnationen som pågår. Inför höstårsmötet 2017 kommer en tidplan och budget presenteras för utveckling av tee´s på båda våra anläggningar. Även vår Pay & Play-bana på Gustavsvik kommer att få nya konstgrästees inom det kommande året.

Projektledare: Daniel Karvik

Aktuella projekt

Projekt 1:
Markbyte Örebro Kommun,
Gustavsvik

Projekt 2:
Säkerhet & vatten,
Gustavsvik

Projekt 3:
Byggnation och renovering tee
Gustavsvik och Mosjö