Artikelbild
fredag 28 jul 2017 kl 8:45

Banutveckling

Här presenteras aktuella utvecklings- och förbättringsarbeten.

Projekt nya tees och teeskyltar på Pay & Playbanan

Vinter/vår 2020 bygger vi nya utslagsplatser och sätter upp nya teeskyltar på Pay & Playbanan på Gustavsvik. På utslagsplatserna byggs en stenläggning som matta, teeskylt och bolltvätt placeras, se foto ovan.

Arbetet beräknas vara klart 1 april 2020.

Ett nytt skyddsnät har monterats upp bakom green 6 på Pay & Playbanan för att skydda trafikanterna på Karlsdalsallén.

Hål 6 Gustavsviksbanan

Med anledning av att Örebro kommun påbörjar byggnation av Tamarinden påverkas hål 6 på 18-hålsbanan. För tillfället pågår diskussioner hur byggnation och ombyggnad av hål 6 kan ske för att uppnå säkerhet och ett bra hål 6 utan stora driftstörningar.

Klubben har löpande kontakt med banarkitekt Christian Lundin (som ritade nya hål 2, 11 och 12) i ärendet med nya hål 6.

Projektledare: Rolf Göransson

Projekt Byggnation och renovering av tee Mosjö

I de 5-åriga Masterplanerna för både Gustavsvik och Mosjö ingår byggnation alternativt renovering av tees i syfte att skapa attraktivare spelupplevelser för fler kategorier golfare. På Gustavsvik har 36 av 49 tees renoverats och öppnats våren 2019. Inom kort är planen för Mosjöbanan klar.

Projektledare: Rolf Göransson

Säkerhet range Gustavsvik & Mosjö

2019 monterades höga skyddsnät upp på såväl Gustavsviksrangen som Mosjörangen. Under 2020 är planen att montera upp skyddsnät i västra delen av rangen Gustavsvik för att få säkerhet mot hål 8 och 9 på Pay & Playbanan.

Säkerhet hål 17 Gustavsvik

Här ser vi i samarbete med banarkitekt Christian Lundin, över möjligheterna till ny placering av tees. Nuvarande tees på hål 17 ligger farligt till med tanke på spel från hål 16. Dels går spelare mot spelriktningen efter att ha hålat i på hål 16 och dessutom är teesen i landningssektorn för utslag från samma hål.

Banutveckling - Aktuella länkar

Gustavsviksbanan

5- årig MasterplanPDF