Artikelbild
fredag 28 jul 2017 kl 8:45

Banutveckling

Här presenteras aktuella utvecklings- och förbättringsarbeten.

Projekt Markbyte - Örebro Kommun, Gustavsvik
Bakgrund och beslut

Nuvarande hål 13, 14 och 15 kommer i och med markbytet försvinna och ersättas med två nya hål i skogen mellan nuvarande hål 4, 5 och 6 och Stenbackevägen samt ett par 3-hål i området mellan nuvarande hål 1, 2, 11 och 12. Läs ovanstående beslut.

Bygget har under våren/sommaren 2017 tagit fart och under ledning av banarkkitekt Christian Lundin, (re)Golflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en brittisk golfbanebyggare, Nelson & Vecchiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetat intensivt. Bygget har fortskridit bättre än planerat, mycket med anledning av det gynnsamma och torra vädret. I samband med årsmötesbeslutet utlovades att nuvarande bana skulle hållas spelbar under hela byggtiden trots att medlemmarna har två 18-hålsbanor att spela på..Vi är glada över att samspelet överlag fungerat så bra mellan entreprenör och spelare och vill passa på att tacka alla för visat tålamod. Här följer en beskrivning över nuläget och vilka arbeten som planeras under 2018.PDF

5-årig MasterplanPDF

Projektledare: Sten-Erik Ohlsson


Projekt Säkerhet & vatten, Gustavsvik

Utöver projekt "Markbyte" pågår även ett annat projekt som vi kallar "Säkerhet & vatten" och som innebär att hål 11 och 12 byggs om på grund av de säkerhetsproblem som uppkommit då tomterna längs hålens vänstersida har blivit bostadsområden istället för öppna fält. I projektet ingår bygge av nya tees på nuvarande hål 11  samt ett kullsystem längs hålets vänstersida. Dessutom grävs dammen ut maximalt för att säkerställa  vattenförsörjningen nu och i framtiden. Något som vi örebroare blivit påminda om de senaste åren. Nya tees byggs även på nuvarande hål 12 och i framtiden ändras spelriktningen för att styra spelet bort från den planerade bebyggelsen. Det kommer även betyda att nuvarande hål 16 kommer att få en ny design.

Projektledare: Rolf Göransson

 

Projekt Byggnation och renovering av tee's

I de 5-åriga Masterplanerna för både Gustavsvik och Mosjö ingår byggnation alternativt renovering av tee's i syfte att skapa attraktivare spelupplevelser för fler kategorier golfare. På Gustavsvik ligger några av dessa inrymt i ombyggnationen som pågår och successivt under 2018 kommer 34 av totalt 49 tee's vara nyrenoverade och i spel på Gustavsviksbanan.

Under 2018 kommer Masterplanen för teerenovering på Mosjöbanan att uppdateras och färdigställas så att beslut kan tas om framtida byggstart.

Projektledare: Rolf Göransson & Daniel Karvik

Aktuella projekt

Projekt 1:
Markbyte Örebro Kommun,
Gustavsvik

Projekt 2:
Säkerhet & vatten,
Gustavsvik

Projekt 3:
Byggnation och renovering tee
Gustavsvik och Mosjö