Ikon för att stänga

Gustavsvik 18 hål

En naturskön stadsbana med varierande layout

18-håls stadsbana i parkmiljö

Banan ligger endast ett par minuter från Örebros vackra stadskärna.

Gustavsvik är en park och stadsbana med skiftande karaktär.
Första nio hålen är flacka med flera strategiskt placerade och spektakulära vattenhinder. Hål 2 är en liten pärla som trots ringa längd är mycket utmanande, i synnerhet då vinden tilltar. Hål 7 till 9 spelas utmed en skogsbeklädd höjd som ger en färgsprakande inramning under vår och höst. I april 2023 öppnas nya hål 6 och 8 upp för spel.
Sista nio hålen är mer kuperade och innehåller fyra skogshål med vacker utsikt över Örebro stad. Avslutningshålet är utmanande och här har många fina scorer havererat.

Gustavsvik 18 hål

Typ: Stads och parkbana
Placering: 4 km från slottet
Längd: 5 416 m - 4053 m
Par: 71
Banrekord: Patrik Forssander 66 slag och
Josefine Sundh 69 slag

Slope GUSTAVSVIK

Lokala regler

Gustavsvik 18 hål

Banguide Gustavsvik 18-hålsbana

Använd pilarna för att bläddra fram och tillbaka mellan hålen.

Lokala regler 2022

Plikt för brott mot lokal regel

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1. Markeringar

Följande markeringar gäller på banan. Pinnar eller plattor.

 • Vit - Definierar gränsen för out of bounds.
 • Gul - Definierar gränsen för gult pliktområde
 • Röd - Definierar gränsen för rött pliktområde.
 • Röda pinnar med grön topp -Definierar gränsen för spelförbudszon i rött pliktområde. 
 • Blå - Definierar gränsen för onormalt banförhållande.
 • Blåa pinnar med grön topp - Definierar gränsen för spelförbudszon. Lättnad måste tas som för onormalt banförhållande.


2. Intern Out of bounds på hål 3 och hål 5; Regel 18

a)Interna markeringar av Out of Bounds finns vid det rödmarkerade pliktområdet till höger mellan hål 3 och hål 5. Out-markeringarna på hål 5:s spelfält gäller endast vid spel av hål 3 och vid spel av hål 5 är dessa oflyttbara tillverkade föremål där lättnad enligt Regel 16.1 medges. På samma sätt gäller Out-markeringarna på hål 3:s spelfält endast vid spel av hål 5 och vid spel av hål 3 är dessa oflyttbara tillverkade föremål där lättnad enligt Regel 16.1 medges.

Om bollen enligt ovan, vid spel av hål 3 respektive hål 5, landat på andra sidan pliktområdet och därefter spunnit tillbaka ner i pliktområdet gäller följande:
-När bollen är, eller det är känt eller så gott som säkert att den är, i pliktområdet och den uppskattade punkten där bollen senast skar pliktområdets gräns är i direkt anslutning till hålets gräns får spelaren ta lättnad på den motsatta sidan av pliktområdet, på samma avstånd från hålet, enligt modell för lokal regel 8B-2.1.

b) Pliktområden gränsande mot Out of Bounds

När en spelares boll sist skar gränsen, från Out of Bounds in i ett rött pliktområde på hä nr 5, 6 eller 10 och det är känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet får spelaren som ett extra lätnadsalternativ, genom att lägga till ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet från en punkt, på samma avstånd från hålet, som den punkt där bollen sist skar gränsen.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16), oflyttbara tillvekrade föremål och organiska delar av banan

a) Mark under arbete (lättnad utan plikt)

 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Dräneringar täckta av grus eller jord på spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna lokala regel.
 • Vitmarkerade områden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål (lättnad utan plikt)

 • Träd markerade med stödpinne.
 • Avståndsmarkeringar; pinnar som markerar avståndet till mitten av green.

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära greener (lättnad utan plikt)

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.

Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen:

Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelare får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på de finklippta delen av spelfältet är:
På spellinje och är:
Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag - ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig

d) Organiska föremål (lättnad med plikt)

 • Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material på hål 5, 12, 13 och 17 som är i sin avsedda placering.
 • Stenmuren bakom green på hål 18.

4. Droppning med flagglinjen

När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades.

Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns).

Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.

5. Begränsningar av när slag från green måste spelas om enligt Undantag till Regel 11.1b

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar

 • Spelaren.
 • Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • Ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) slaget räknas och bollen måste spelas som den ligger.

Plikt för att spela en boll från felplats i strid med Lokal Regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7. Speltempo, Regel 5.6

En spelare, för vilket det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;

 • 60 sek från det att spelaren kommer fram till sin boll och inte haft tid att förbereda sitt slag.
 • 40 sek om spelaren har haft tid att förbereda sitt slag.
 • Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:
 • Första överträdelsen - varning,
 • andra överträdelsen - ett slags plikt,
 • tredje överträdelsen - den allmänna plikten,
 • fjärde överträdelsen - diskvalifikation.

Information

Om tillfälliga Lokala Regler tillämpas ska de sättas upp på klubbens anslagstavla.

Datum 20220321

Cookies
Vi använder nödvändiga cookies för att få våra sajter att fungera och analytiska cookies för trafikmätning och optimering av vårat sidinnehåll.
Till toppen