Gustavsvik 18 hål

En naturskön stadsbana med varierande layout

18-håls stadsbana i parkmiljö

Banan ligger endast ett par minuter från Örebros vackra stadskärna.

Gustavsvik är en park och stadsbana som under de senaste åren fått en rejäl ansiktslyftning med sex nya hål.
Första nio hålen är flacka med flera strategiskt placerade och spektakulära vattenhinder som utmanar spelarna. Hål 2 är en liten pärla som trots ringa längd är mycket utmanande, i synnerhet då vinden tilltar. Hål 7 till 9 spelas utmed en skogsbeklädd höjd som ger en färgsprakande inramning under vår och höst. I april 2023 öppnades hål 6 och 8, två nya fantastiska hål, upp för spel.
Sista nio hålen är mer kuperade och innehåller fyra skogshål med vacker utsikt över Örebro stad. Hål 12 är ett underbart kort par 5 i vacker tallskog, kanske banans mest populära hål? Avslutningshålet är utmanande och här har många fina scorer havererat.

Gustavsvik 18 hål

Typ: Stads och parkbana
Placering: 4 km från slottet
Längd: 5 416 m - 4053 m
Par: 70
Banrekord: Patrik Forssander 66 slag och
Josefine Sundh 69 slag

Slope GUSTAVSVIK

Lokala regler

Gustavsvik 18 hål

Banguide Gustavsvik 18-hålsbana

Lokala regler 2023

Uppdaterad april 2023

Plikt för brott mot lokala regler;

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1 Markeringar

Vit Gräns för Out of Bounds

Gul Gräns för Gult pliktområde

Röd Gräns för Rött pliktområde

Röd med Grön topp Gräns för spelförbudszon i rött pliktområde

Blå Gräns för onormala banförhållanden

Blå med grön topp Gräns för spelförbudszon. Lättnad måste tas som för

onormala banförhållanden

2 Intern Out of Bounds på hål nr. 3 och 5; Regel 18

a Interna markeringar av Out of Bounds;

Interna markeringar av Out of Bounds finns vid det rödmarkerade pliktområdet till höger
mellan hål 3 och hål 5. Out of Bounds markeringarna på hål 5:s spelfält gäller endast vid
spel av hål 3 och vid spel av hål 5 är dessa oflyttbara tillverkade föremål där lättnad enligt
Regel 16.1 medges. På samma sätt gäller Out-markeringarna på hål 3:s spelfält endast vid
spel av hål 5 och vid spel av hål 3 är dessa oflyttbara tillverkade föremål där lättnad enligt
Regel 16.1 medges.

Om boll enl. ovan vid spel av hål 3 respektive hål 5 landar på andra sidan av pliktområdet och
därefter spinner tillbaka ner i pliktområdet gäller följande:
När bollen är, eller det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet och den
uppskattade punkten där bollen skar pliktområdets gräns är i direkt anslutning till hålets
gräns, får spelaren ta lättnad på den motsatta sidan av pliktområdet på samma avstånd från
hålet, enligt modell för lokal regel 8B-2.1.

b Pliktområdesgräns mot Out of Bounds;

När en spelares boll sist skar gränsen, från Out of Bounds in i ett rött plikt område på hål
nr. 10 och det är känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet får
spelaren som extra lättnadsalternativ, genom att lägga till ett slags plikt, droppa den
ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet från en punkt,
på samma avstånd från hålet, som den punkt där bollen sist skar bangränsen.

3 Pliktområdena hål nr. 6 och nr. 15

De röda pliktområdena på vänster sida om hålen som bara är markerat på en sida är oändligt.

4 Onormala banförhållanden Regel 16, oflyttbara tillverkade föremål och integrerade föremål av banan.

a: Mark under arbete (lättnad utan plikt)

Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa
fåror genom sanden.

Dräneringar täckta av grus eller jord på spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans
är inte störande inverkan enligt denna lokala regel.

Vitmarkerade områden.

b: Oflyttbara tillverkade föremål (lättnad utan plikt)

Träd markerade med stödpinne.

Avståndsmarkeringar, pinnar (ruskor) som markerar avstånd till greenens mitt.

c: Integrerade föremål (lättnad med plikt)

Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material på hål 5, 12 och 13 som är i sin
avsedda placering.

Stenmuren bakom green på hål 18.

d: Oflyttbart tillverkat föremål nära greener
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade
föremål är nära greenen och på spellinjen:

Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den finklippta delen av spelfältet är:
På spellinjen och är: Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag - det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

5 Begränsningar i att använda speciell utrustning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av transportmedel, med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledning.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikten Slag och Distans har alltid rätt att åka
med transportmedel.

Undantag. Deltagare med tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln:

Allmänplikt för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två
hål läggs plikten på nästa hål.

6 Förfarande vid dåligt väder och avbrott och återupptagande av spelet.

a, Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet pga en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre upprepade signaler (upprepade gångar). Vid återupptagande av spel signaleras det med två signaler (upprepade gånger).

Plikt för brott mot proceduren vid avbrott och återupptagande av spel enl. Regel 5.7-b och c.

OBS: När spelet är stoppat så gäller detta också för alla övningsområden.

7 Speltempo Regel 5.6

Tid som spelare har när de kommit fram till sin boll:

60 sek när spelaren inte haft tid att förbereda sitt slag

40 sek när spelaren haft tid att förbereda sitt slag.

Plikt för brott mot denna lokala regel;

Första överträdelsen Varning.

Andra överträdelsen Ett slags plikt.

Tredje överträdelsen Allmän plikt (Förlust av hål eller 2 Slags plikt)

Fjärde överträdelsen Diskvalifikation

8 Scorekortsansvar Regel 3.3b

Regel 3.3b(2) har modifierats enl. modell för lokal regel 8-L1 till följande:

Om en spelare lämnar in ett scorekort utan att hålresultat har intygats av spelaren eller markören, eller av båda, får spelaren den Allmänna plikten (2 slag). Plikten ska läggas på det sist spelade hålet av ronden.

Allmän information

Om tillfälliga Lokala Regler tillämpas, t ex lägesförbättring, ska de finnas anslagna på klubbens anslagstavla eller meddelas av starter.

Vid spel på hål som gränsar till allmänna vägar har trafikanter företräde och spelare måste visa hänsyn.