Ikon för att stänga

Ban­utveckling

Aktuella utvecklings- och förbättringsarbeten

Utvecklings- och förbättringsarbeten av våra banor

Nytt hål 6 Gustavsvik

Under sommaren 2022 har klubben byggt ett nytt hål 6 på Gustavsviksbanan eftersom Örebro kommun har påbörjat byggnation av det nya området Tamarinden norr om banan. Kommunen bekostar största delen av ombyggnationen. Nästa del av projektet är att gräva bort gamla hål 6 och anlägga en stor damm. Startdatum är ej spikat men arbetet sker under vintern 2022/2023 och ska vara klart i god tid innan banan öppnar för spel våren 2023.

Den nya designen på hål 6 är framtagen av ReGolf Scandinavia med arkitekt Christian Lundin i spetsen och entreprenör är Nelson & Vecchio som även byggde hål 2, 12 och 13. Hålet blir par 4 och ca 400 m från tee 54. Den nya dammen mellan hål 6 och Tamarinden förbinds med stora befintliga dammen vid hål 2, 3, 4 och 5 och på så vis skapar klubben en utökad reservoar för bevattning.

Hål 6 layout Pdf, 905.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nytt hål 8 Gustavsvik

I samband med att byggnationen av hål 6 ovan görs även ett nytt hål 8 på Gustavsviksbanan. Nuvarande green har för kraftig lutning efter sättningar och dess placering gör att det nästan alltid är kraftiga vinterskador. Det nya hålet kommer ha tee vid Reträttvägen bakom green 7 och spelas utför mot gamla backtee på hål 9, se bild tagen från tee 47 i augusti 2022 nedan.

Nya hålet beräknas öppna för spel våren 2023.

Hål 8 layout Pdf, 729.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny puttinggreen Gustavsviksbanan

Övningsgreenen intill padelbanorna har gjorts om och utökas till att bli ca 1 300 kvm. Greenen kommer endast vara avsedd för puttning då den öppnar av säkerhetsskäl. Klubben är i behov av en stor puttinggreen med tanke på allt spel på de 27-hålen samt den omfattande nybörjarutbildningen och barn och ungdomsverksamheten.

Planerad öppning våren 2023.

Renovering/uppdatering av Mosjöbanan

I samarbete med banarkitekt Christian Lundin har en plan för att utveckla Mosjöbanan tagits fram. I beställningen till Christian är målsättningen att skapa en roligare golfbana och spelupplevelse som passar olika spelarkategorier. För att nå dit skapas bredare spelytor vilket leder till fler alternativ för golfarna. Vidare byggs helt nya bunkrar med mer estetiskt tilltalande design som passar in i landskapet där banan är byggd. Antalet bunkrar minskas men de placeras mer strategiskt för att möjliggöra "risk/reward". Klipplinjer på banan ändras och ruffen används på ett estetiskt tilltalande vis för att rama in varje hål.

Mosjöbanan byggs om så att det finns fem utslag att välja mellan för att varje spelare ska kunna finna rätt längd utifrån önskad spelstyrka och utmaning. Vi går från färger till hektometer på utslagsplatserna. De nya kommer heta 63, 58, 53, 49 och 42.

Byggstarten planerades till hösten 2022 men de kraftiga kostnadsökningarna och osäkerheten i ekonomin har medfört att styrelsen beslutat skjuta planen på framtiden.

Layout Mosjöbanan Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Cookies
Vi använder nödvändiga cookies för att få våra sajter att fungera och analytiska cookies för trafikmätning och optimering av vårat sidinnehåll.
Till toppen