Ban­utveckling

Aktuella utvecklings- och förbättringsarbeten

Utvecklings- och förbättringsarbeten av våra banor


Nytt hål 6 Gustavsvik öppnar våren 2023!

Under sommaren 2022 har klubben byggt ett nytt hål 6 på Gustavsviksbanan eftersom Örebro kommun har påbörjat byggnation av det nya området Tamarinden norr om banan. Kommunen bekostar största delen av ombyggnationen inklusive en stor damm till vänster om nya hålet.

Den nya designen på hål 6 är framtagen av ReGolf Scandinavia med arkitekt Christian Lundin i spetsen och entreprenör är Nelson & Vecchio som även byggde hål 2, 12 och 13. Den nya dammen mellan hål 6 och Tamarinden förbinds med stora befintliga dammen vid hål 2, 3, 4 och 5 och på så vis skapar klubben en utökad reservoar för bevattning.

Banguide Gustavsvik

Nytt hål 8 Gustavsvik öppnar våren 2023!

I samband med att byggnationen av hål 6 ovan byggdes även ett nytt hål 8 på Gustavsviksbanan. Gamla greenen har för kraftig lutning efter sättningar och dess placering gör att det nästan alltid är kraftiga vinterskador. Det nya hålet spelas i ny riktning, från tee uppe vid Reträttvägen bakom green 7 och mot gamla backtee på hål 9, se bild tagen från tee 47 i augusti 2022 nedan.

Banguide Gustavsvik

Ny puttinggreen Gustavsvik öppnar våren 2023

Övningsgreenen intill padelbanorna har gjorts om och utökas till att bli ca 1 300 kvm. Greenen kommer endast vara avsedd för puttning då den öppnar av säkerhetsskäl. Klubben är i behov av en stor puttinggreen med tanke på beläggningen på de 27-hålen, en omfattande nybörjarverksamhet och många barn-ungdomsgrupper som tränar aktivt.