Ikon för att stänga

Ban­utveckling

Aktuella utvecklings- och förbättringsarbeten

Utvecklings- och förbättringsarbeten av våra banor

Följande banprojekt beslutades av Höstårsmötet 1 december 2021.

Gustavsviksbanan - våren 2022

Nytt hål 6

Den 1 juni påbörjas byggnationen av nya hål 6 på Gustavsvikbanan. Anledningen till att hålet ska byggas om är att Örebro Kommun etablerar nya bostadsområdet Tamarinden strax norr om hål 6.

Istället för att sätta upp ett 450 m långt och 30 m högt skyddsnät mot den nya bebyggelsen bekostar kommunen ombyggnation av hål 6. Klubben får ett bättre hål och framförallt en stor ny damm som är mycket viktig för framtiden när det gäller vattentillgång.

Den nya designen på hål 6 är framtagen av ReGolf Scandinavia med arkitekt Christian Lundin i spetsen och entreprenör är Nelson & Vecchio som även byggde hål 2, 12 och 13. Hålet blir par 4 och ca 400 m från tee 54. Den nya dammen mellan hål 6 och Tamarinden förbinds med stora befintliga dammen vid hål 2, 3, 4 och 5 och på så vis skapar klubben en utökad reservoar för bevattning.

Under byggnationen, som beräknas ta ca 6 v, kommer befintliga hål 6 spelas kortare för att upprätthålla säkerheten. När det nya hålet är färdigbyggt spelar vi vidare på nuvarande hål 6 fram till oktober då byggnation av den nya dammen sker. I april 2023 räknar vi med att börja spela på det nya hålet.

Hål 6 layout Pdf, 905.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nytt hål 8

I samband med att byggnationen av hål 6 genomförs byggs även ett nytt hål 8 på Gustavsviksbanan. Nuvarande green har för kraftig lutning efter sättningar och dess placering gör att det nästan alltid är kraftiga vinterskador. Det nya hålet kommer ha tee vid Reträttvägen bakom green 7 och spelas utför mot gamla backtee på hål 9. Nya hålet beräknas öppna för spel i april 2023.

Hål 8 layout Pdf, 729.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny puttinggreen Gustavsviksbanan

Övningsgreenen intill padelbanorna görs om och utökas till att bli ca 1 300 kvm. Greenen kommer endast vara avsedd för puttning då den öppnar av säkerhetsskäl. Klubben är i behov av en stor puttinggreen med tanke på allt spel på de 27-hålen samt den omfattande nybörjarutbildningen och barn och ungdomsverksamheten.

Planerad byggstart juni 2022. Planerad öppning våren 2023.

Renovering/uppdatering av Mosjöbanan

I samarbete med banarkitekt Christian Lundin har en plan för att utveckla Mosjöbanan tagits fram. I beställningen till Christian är målsättningen att skapa en roligare golfbana och spelupplevelse som passar olika spelarkategorier. För att nå dit skapas bredare spelytor vilket leder till fler alternativ för golfarna. Vidare byggs helt nya bunkrar med mer estetiskt tilltalande design som passar in i landskapet där banan är byggd. Antalet bunkrar minskas men de placeras mer strategiskt för att möjliggöra "risk/reward". Klipplinjer på banan ändras och ruffen används på ett estetiskt tilltalande vis för att rama in varje hål.

Mosjöbanan byggs om så att det finns fem utslag att välja mellan för att varje spelare ska kunna finna rätt längd utifrån önskad spelstyrka och utmaning. Vi går från färger till hektometer på utslagsplatserna. De nya kommer heta 63, 58, 53, 49 och 42.

Planerad byggstart har varit hösten 2022 men svårigheter att få tag på entreprenör och de kraftiga kostandsökningarna gör att vi för tillfället ser över starttid och genomförande av projektet.

Layout Mosjöbanan Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Cookies
Vi använder nödvändiga cookies för att få våra sajter att fungera och analytiska cookies för trafikmätning och optimering av vårat sidinnehåll.
Till toppen