Bana & fastighets­gruppen

Leder och samordnar arbetet med

utvecklingsplaner för klubbens banor.

Bana och fastighetsgruppen

Är styrelsens arbetsgrupp i frågor rörande banornas och fastigheternas utveckling på kort och lång sikt. Arbetsgruppen leds av Rolf Göransson

Bana & fastighetsgruppen leder och samordnar arbetet med utvecklingsplaner för våra banor, fastigheter och övningsområden. De ansvarar för framtagning av verksamhetsplaner i nära samarbete med klubbchef, headgreenkeepers och fastighetsansvarig.
Löpande informeras styrelsen och klubbens medlemmar får del av arbetet genom nyhetsbrev, hemsida och årsmöten.

Bana och fastighetsgruppen består av:
Rolf Göransson (sammankallande), Sofia Lindén (styrelseledamot), Urban Pettersson (styrelseledamot) och Jonny Lindström (klubbchef/vd).

Masterplaner

I samband med sammanslagningen av golfklubbarna inleddes utvecklingsarbetet i ett nära samarbete med en av landets mest anlitade och spännande banarkitekter, Christian Lundin.
I samråd med gruppen har Christian tagit fram förslag på s.k. Masterplaner för båda anläggningar. Planerna fungerar som en vägledning i utvecklingsarbetet och säkerställer att vi långsiktigt arbetar mot samma målbild.

5-årig Masterplan Gustavsvik Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Layout Mosjö Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsplaner

Parallellt med framtagning av Masterplanerna fokuserar vi på att vidareutveckla och stärka båda banornas kvalité för att möta morgondagens krav och förväntningar. Banornas olikheter och karaktärer ska accentueras och utvecklas enligt medlemmarnas beslut. - Gustavsvik, som en lättspelad parkbana med intressanta greenområden som lockar till mycket träning och spontanspel. - Mosjö, som en öppen hedbana som lätt anpassas för arrangemang och tävlingar med fem olika tees och spektakulära bunkrar som är placerade för attt ge valmöjligheter. Ruffen används för att ge ett attratkivt estetiskt intryck som passar i naturen utan att för den skull fördröja speltempot - Gustavsviksrangen ska utvecklas till ett spännande träningsområde där fler lockas att träna/spela, vilket stärker klubbens ekonomi långsiktigt samtidigt som vi får fler utbildade golfare.

Synpunkter och förslag tas gärna emot. Du får enklast kontakt med oss via epost. Rolf Göransson, rolf.goransson@telia.com eller jonny.lindstrom@orebrogolf.se.

Multifunktionell anläggning

Traditionellt är det liv och rörelse på golfbanan under den del av året då vädret tillåter golfspel. Men även på vintern sjuder det av liv på banan, med skidspår så fort snön täcker marken. Värdet av Gustavsviksbanan är dock betydligt större än så då exploateringen av närområdet sker i en allt snabbare takt. Det bidrar till att vi som golfklubb vill vara en aktiv partner i utvecklingsplanerna för hela området.
Synpunker eller idéer mottages gärna. Kontakta klubbchef, Jonny Lindström