Vision 50/50

År 2019 mottog Örebro City Golf & CC diplom för genomförd
utbildning i utvecklingsarbetet mot en mer jämställd golf

Vision 50/50

BAKGRUND
2017 inledde klubbledningen, styrelsen, några av klubbens medarbetare och tränare ett utvecklingsarbete i Svenska Golfförbundets projekt Vision 50/50, med syfte att arbetet skulle få fäste och bli en integrerad del av klubbens övergripande utvecklingsarbete.

På höstårsmötet 2019 mottog styrelsen ett diplom för genomförd utbildning. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra klubben, där en viktig del är att behålla och rekrytera kvinnor i alla åldrar. Idag är 27% av klubbens medlemmar kvinnor.

SUMMERING AV DE FÖRSTA ÅREN

 • En damsektion har bildats för att driva, bevaka och samordna frågor som rör de kvinnliga medlemmarna
 • Gustavsviksbanan har byggt nya tees för att passa spelare med olika handicap och svinghastighet.
 • På klubbens styrelsemöten finns alltid ett jämställdhetstänk.
 • På några av klubbens egna tävlingar finns det en damklass.

LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR FÖR 2024-2027

 • Verka för en jämn könsfördelning (60%/40%) i styrelsen, valberedningen, bland våra ideella ledare, funktionärer och klubbens medarbetare.
 • Arbeta för att bibehålla och locka fler kvinnliga medlemmar.
 • Vi har en bred barn-och ungdomsverksamhet med fokus på kvalitet och kontinuitet. Vi har 150 barn och ungdomar i träning, varav minst 40 är flickor.

AKTIVITETER 2024

 • Inför säsongen skickas ett mail till alla kvinnliga medlemmar med information om de aktiviteter som vänder sig till klubbens kvinnor.
 • Vi arrangerar en medlemsupptakt där klubbens kommittéer, projektgrupper och aktivitetsprogram presenteras.
 • Klubben erbjuder tävlings- och träningstillfällen särskilt riktade till kvinnliga medlemmar, t ex seriespel, damgolf, matchspel, spelkvällar, She Masters mm.
 • Klubben ordnar en spel- och träningsresa för kvinnliga golfare.
 • Damgolfens resegrupp arrangerar en höstresa för klubbens kvinnliga medlemmar.
 • Vi etablerar tee 42 på Mosjöbanan för att ge spelare med olika HCP och svinghastighet fler möjligheter på banan.
 • Vi skapar en trackmanrange för utomhusbruk på Gustavsviksanläggningen som ger förbättrade spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier av golfare.