Ikon för att stänga

Vision 50/50

År 2019 mottog Örebro City Golf & CC diplom för genomförd
utbildning i utvecklingsarbetet mot en mer jämställd golf

Vision 50/50

BAKGRUND
2017 inledde klubbledningen, styrelsen, några av klubbens medarbetare och tränare ett utvecklingsarbete i Svenska Golfförbundets projekt Vision 50/50, med syfte att arbetet skulle få fäste och bli en integrerad del av klubbens övergripande utvecklingsarbete.

På höstårsmötet 2019 mottog styrelsen ett diplom för genomförd utbildning. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra klubben, där en viktig del är att behålla och rekrytera kvinnor i alla åldrar. Idag är 27% av klubbens medlemmar kvinnor.

SUMMERING AV DE FÖRSTA ÅREN

  • En damsektion har bildats för att driva, bevaka och samordna frågor som rör de kvinnliga medlemmarna
  • Gustavsviksbanan har byggt nya tees för att passa spelare med olika handicap och svinghastighet.
  • På klubbens styrelsemöten finns alltid ett jämställdhetstänk.
  • På klubbens egna tävlingar finns det en damklass.

MÅL 2022-2025

  • Verka för en jämn könsfördelning (60-40%) i styrelsen, valberedningen, ideella ledare, funktionärer liksom bland klubbens medarbetare.
  • Öka antalet kvinnliga medlemmar med 25 st varje år.
  • Toaletterna på banorna och i klubbhusen ska alltid vara fräscha.
  • Utveckla Mosjöbanan för att passa spelare med olika handicap och svinghastighet

AKTIVITETER 2022

Kommer inom kort!

Cookies
Vi använder nödvändiga cookies för att få våra sajter att fungera och analytiska cookies för trafikmätning och optimering av vårat sidinnehåll.
Till toppen