Mosjö Range & Övningsområden


Välkommen till Mosjö Range & Övningsområden

Drivingrange Mosjö

  • Träning sker från mattor.
  • På rangen finns även ett slaghus för regn- och vindskydd.
  • Högkvalitativ One-pieceboll som är anpassad till rangens längd.
  • Tränarna har förtur till platserna vid lektionsverksamhet. Klubbens organiserade träning har företräde.

Övningsområden Mosjö

Anläggningen har två utmärkta områden för träning med egna bollar.

  • I direkt anslutning till tee 1 & 10 finns ett ca 150 meter långt övningsområde med inspelsgreen och bunker. På området finns tydliga avståndsmarkeringar.
  • Bakom rangen finns övningsområdet 50-banan, med två greener, övningsbunker och möjlighet att slå slag upp till ca. 170 meter. För träning med egna bollar.
  • Puttninggreen framför klubbhuset.
  • Chipgreen i direkt anslutning till parkeringsplatsen och stugorna.

På dessa områden är det inte tillåtet att använda rangebollar.