Regel - och handicap­kommitté

Örebro City Golf & CC

NYA VÄRLDSHANDICAPSYSTEMET

Handicapsystemet

Den 1 mars 2020 infördes ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blev nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Golfspelare påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat fick alla vid övergången ett nytt exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Golfare är också delaktiga i att handicapsystemet ska bli bra. Om det ska kunna spegla den nuvarande spelstandarden behöver systemet aktuell data att jobba med.

Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Spela och registrera

Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av de 20 senaste ronderna. Det kommer ge en mer rättvisande handicap som bättre speglar den aktuella spelstandarden.
När du ska spela – kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa.
Registrera sedan ronden – bra som dålig – i Min Golf. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogeyscore. Behöver du hjälp med registrering, kontakta receptionen.
Systemet räknar ut det nya exakta handicap. När det är klart, vanligtvis inom några minuter, syns den i Min Golf. Det sänds även ett mejl med det exakta handicap, oavsett om den ändrats eller inte.

OBS: Har du frågor kring ditt hcp? Kontakta regel- och handicapsektionen för hjälp.

Grunderna i världshandicapsystemet

  • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).
  • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan.
  • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
  • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
  • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
  • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).
  • Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna

  • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
  • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.
  • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Tre vanliga frågor

"Hur räknas min exakta handicap ut i det nya systemet?"
Grundregeln i världshandicapsystemet är att din exakta handicap är genomsnittet av de åtta bästa handicapresultaten av dina tjugo senast registrerade ronder. En siffra med ett decimaltal. Har du färre än 20 ronder registrerade beräknas snittet på färre ronder, enligt en särskild beräkningstabell (läs mer här Länk till annan webbplats.). Beräkningen av din exakta handicap görs automatiskt i systemet, och snittet räknas om varje gång när du registrerar en handicaprond i Min Golf. Om ronden du registrerade går in bland de åtta bästa, eller om ronden som föll bort från de 20 senaste var bland de åtta bästa, blir det ett nytt genomsnitt. Du får då en ny exakt handicap.

”Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag min nya handicap?”
Din exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men då baserat på färre ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har. Ex: har du 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3. Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan 2017. Då kommer din nya världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap.

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”
Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare systemet.
Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.
Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Regel- och handicapsektionen vid frågor rörande handicap:

Sofia Lindén, ordförande 691206sl@gmail.com, 070-6651364
Karl Ekblom, domare, banmarkeringar, lokala regler karl.ekblom@telia.com, 070-5408420
Anders Axelsson, hcp-ansvarig, GIT-ansvarig ÖLGF anders.axel@gmail.com,  070-5497725
Lars Bellman, domare, banmarkeringar, lokala regler lars.bellman2@gmail.com, 070-7200170
Josefine Sundh, josefinesundh@gmail.com

SGF:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om hela handicapsystemet och vilket regelverk som styr.