Ikon för att stänga

Mosjö 18 hål

Högklassiga greener och breda fairways,

15 minuter från centrala Örebro

Upplev greener av toppklass

Mosjö ligger ca 15 minuter söder om Örebro. Banan har högklassiga greener och breda generösa fairways.

Den vackra utsikten över Närkeslätten med Kilsbergen som bakgrund ger spelaren en härlig golfupplevelse. Karaktären på 18-hålsbanan beskrivs som en öppen park/hedbana där kullar ramar in hålen på ett vackert vis med flertalet vattenhinder som påverkar spelstrategin när vinden tilltar.
Mosjöbanan har genom åren stått värd för både nationella och internationella tävlingar på hög nivå.

Tips! Banan är lätt att gå för den som har någon form av nedsatt rörlighet/funktion.

Mosjö 18 hål

Typ: Äng och parkbana
Placering: 15 min från Örebro
Längd: 6 446 - 4823 m
Par: 72
Banrekord: P Lunde Hermansson 67 slag och Matilde Stenqvist 67 slag.

Slope Mosjöbanan

Banguide Mosjö 18-hålsbana

Bläddra till nästa hål med pilen till höger.

Lokala regler 2022

Plikt för brott mot lokal regel

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

1. Markeringar

Följande markeringar gäller på banan. Pinnar eller plattor.

 • Vit - Definierar gränsen för out of bounds.
 • Gul - Definierar gränsen för gult pliktområde
 • Röd - Definierar gränsen för rött pliktområde.
 • Röda pinnar med grön topp - Definierar gränsen för spelförbudszon i rött pliktområde.
 • Blå - Definierar gränsen för onormalt banförhållande.
 • Blåa pinnar med grön topp - Definierar gränsen för spelförbudszon. Lättnad måste tas som för onormalt banförhållande

2. Pliktområde hål 6

Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 6 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16), Oflyttbara tillverkade föremål och organiska delar av banan

a) Mark under arbete (lättnad utan plikt)

 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Dräneringar täckta av grus eller jord på spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna lokala regel.
 • Vitmarkerade områden.

b) Oflyttbara tillverkade föremål (lättnad utan plikt)

 • Träd markerade med stödpinne.
 • Avståndsmarkeringar; pinnar som markerar avståndet till mitten av green.c) Organiska föremål (lättnad med plikt)

c) Oflyttbart tillverkat föremål nära greener (lättnad utan plikt)

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den finklippta delen av spelfältet är:

På spellinjen och är:
- Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.
Undantag - Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

d) Organiska föremål (lättnad med plikt)

Varje stenblock, konstruktion eller arrangemang av stenblock.

4. DROPPNING MED FLAGGLINJEN

När lättnad tas med flagglinjen blir det ingen ytterligare plikt, om en spelare spelar en boll som droppats i det lättnadsområde som krävs av den regel som gäller för situationen (Regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men stannat utanför lättnadsområdet, så länge som bollen, när den spelas, är inom en klubblängd från där den först träffade marken då den droppades.

Detta undantag från plikt gäller även om bollen spelas från en punkt närmare hålet än referenspunkten (men inte om den spelas från en punkt närmare hålet än läget för den ursprungliga bollen eller den bedömda punkt där bollen senast skar pliktområdets gräns).

Denna lokala regel förändrar inte proceduren för att ta lättnad med flagglinjen enligt en regel som gäller för situationen. Detta betyder att referenspunkten och lättnadsområdet inte förändras av denna lokala regel och att Regel 14.3c(2) kan tillämpas av en spelare som droppar en boll på ett riktigt sätt och den stannar utanför pliktområdet, vare sig detta händer vid den första eller andra droppningen.

5. bEGRÄNSNINGAR AV NÄR SLAG FRÅN GREEN MÅSTE SPELAS OM ENLIGT UNDANTAG 2 TILL REGEL 11.1B

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • Spelaren.
 • Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • Ett djur definierat som ett löst naturföremål ( t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med Lokal Regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.

6. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

7. Speltempo, Regel 5.6

En spelare, för vilket det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;

 • 60 sek från det att spelaren kommer fram till sin boll och inte haft tid att förbereda sitt slag.
 • 40 sek om spelaren har haft tid att förbereda sitt slag.

Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:

 • Första överträdelsen - varning,
 • andra överträdelsen - ett slags plikt,
 • tredje överträdelsen - den allmänna plikten,
 • fjärde överträdelsen - diskvalifikation.

INFORMATION

Om Tillfälliga Lokala Regler tillämpas ska de sättas upp på klubbens anslagstavla.

Datum 20220321

Cookies
Vi använder nödvändiga cookies för att få våra sajter att fungera och analytiska cookies för trafikmätning och optimering av vårat sidinnehåll.
Till toppen