Mosjö 18 hål

Breda fairways och greener som brukar hålla hög klass -

15 minuter från centrala Örebro

Upplev greener av toppklass

Mosjö ligger ca 15 minuter söder om Örebro. Vårar medlemmar och besökare brukar uppskatta greenerna och den breda landningsytan på faairways.

Den vackra utsikten över Närkeslätten med Kilsbergen som bakgrund ger spelaren en härlig golfupplevelse. Karaktären på 18-hålsbanan beskrivs som en öppen park/hedbana där kullar ramar in hålen på ett vackert vis med flertalet vattenhinder som påverkar spelstrategin när vinden tilltar.
Mosjöbanan har genom åren stått värd för både nationella och internationella tävlingar på hög nivå.

Tips! Banan är lätt att gå för den som har någon form av nedsatt rörlighet/funktion.

Mosjö 18 hål

Typ: Äng och parkbana
Placering: 15 min från Örebro
Längd: 6 446 - 4823 m
Par: 72
Banrekord: Johannes Axell 64 slag och Matilde Stenqvist 67 slag.

Slopetabell damer Pdf, 55.3 kB.

Slopetabell herrar Pdf, 57.2 kB.

Slope Mosjöbanan

Banguide Mosjö 18-hålsbana


Lokala regler 2024

Uppdaterade april 2024

Plikt för brott mot lokala regler:

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1 Markeringar

Vit Gräns för Out of Bounds
Gul Gräns för Gult pliktområde
Röd Gräns för Rött pliktområde
Röd med Grön topp Gräns för spelförbudszon i rött pliktområde
Blå Gräns för onormala banförhållanden
Blå med grön topp Gräns för spelförbudszon. Lättnad måste tas som för onormala
banförhållanden

2 Pliktområde hål nr 6

Det röda pliktområdet på vänster sida om hålet som bara är markerat på en sida är oändligt.

3 Onormala banförhållanden, Oflyttbara tillverkade föremål och Integrerade föremål av banan Regel 16.1

a: Mark under arbete (lättnad utan plikt)

Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

Dräneringar täckta av grus eller jord på spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna lokala regel.

Vitmarkerade områden.

b: Oflyttbara tillverkade föremål (lättnad utan plikt)

Träd markerade med stödpinne.

c: Integrerade föremål (lättnad med plikt)

Varje stenblock och konstruktion eller arrangemang av stenblock.

Alla bunkerväggar som är uppbyggda med plastmattor.

d: Oflyttbart tillverkat föremål nära greener

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1.
Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade
föremål är nära greenen och på spellinjen:
Boll på den finklippta delen av spelfältet: Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål på den finklippta delen av spelfältet är:
På spellinjen och är:
Inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag - Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig.

e: Djur som inte definieras som lösa naturföremål
Ett djur som inte definieras som ett löst naturföremål får flyttas. Om bollen rubbas utgår inten plikt och bollen måste återplaceras.

f: Robotgräsklippare
En robotklippare som står i sin laddstation eller står stilla på banan.

4 Transportmedel
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av transportmedel, med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledning. En spelare som ska spela eller har spelat med plikten Slag och Distans har alltid rätt att åka med transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln:
Allmänplikt för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5 Förfarande vid dåligt väder och avbrott och återupptagande av spelet

a: Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet pga en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre upprepade signaler (upprepade gångar). Vid återupptagande av spel signaleras det med två signaler (upprepade gånger).

Plikt för brott mot proceduren vid avbrott och återupptagande av spel. Enl. Regel 5.7-b och c.

OBS: När spelet är stoppat så gäller detta också för alla övningsområden.

6 Speltempo Regel 5.6

Tid som spelare har när de kommit fram till sin boll:

60 sek när spelaren inte haft tid att förbereda sitt slag.
40 sek när spelaren haft tid att förbereda sitt slag.

Plikt för brott mot denna lokala regel;

Första överträdelsen – Varning.
Andra överträdelsen- Ett slags plikt.
Tredje överträdelsen- Allmän plikt (2 Slag).
Fjärde överträdelsen- Diskvalifikation.

7 Scoerkortsansvar i slagspel Regel 3.3b

Regel 3.3b(2) har modifierats enligt modell för lokal regel 8-L1 till följande:
Om en spelare lämnar in ett scorekort utan att hålresultat har intygats av spelaren eller markören, eller av båda, får spelaren den Allmänna plikten (2 slag). Plikten ska läggas på det sist spelade hålet av ronden.

Allmän information
Om tillfälliga Lokala Regler tillämpas, t ex lägesförbättring, ska de finnas anslagna på klubbens anslagstavla.

Sandområdet mellan hål 9 och 18 är waste area och inte bunker och därmed en del av spelfältet. Materialupplag- och maskinuppställningsplatsen på höger sida av hål 8 är del av spelfältet.
Robotgräsklippare: Vad som gäller mer i detalj angående robotgräsklippare se separat anslag om dessa.