Styrelse

Örebro City Golf & CC samt Örebro City Golf AB

Styrelse

Styrelsen är vald av höstårsmötet 30 november 2022

Carola Lilja

Ordförande
carola.lilja@gmail.com
070-541 21 00

Urban Pettersson

Ledamot
urbanp63@gmail.com
070-552 70 41

Clas Rosdahl

Ledamot
clas.rosdahl@lindahl.se
070-5198086

Heléne Wiberg

Ledamot
helene.wiberg@live.se
070-200 21 07

Mats Johansson

Ledamot/vice ordförande
mats.johansson@kavesta.fhsk.se
073-640 77 02

Sofia Lindén

Ledamot
691206sl@gmail.com
070-665 13 64

Sebastian Gabot

Adjungerad

Jonny Lindström, VD/klubbchef
jonny.lindstrom@orebrogolf.se

Valberedning

Niklas Uddmyr
niklas.uddmyr@lfbergslagen.se
073-917 46 64

Thord Andersson (sammankallande)
tfh61@hotmail.com
076-181 12 20

Ulrika Sandberg
ulrika.sandberg@sitevision.se
076-7838867

Revisorer

Jonas Bergström, auktoriserad revisor
Anders Lindkvist

Örebro City Golf AB

Styrelse: Carola Lilja (ordförande) Sebastian Gabot,
Mats Johansson, Heléne Wiberg, Sofia Lindén, Clas Rosdahl,
Urban Pettersson. Jonny Lindström (VD)

Styrelsen sammanträder under 2023

15 februari, 6 mars, 19 april, 21 juni, 24 augusti, 26 oktober, 16 november och 4 december.

ÅRSmöten 2023

Vårårsmöte: 29 mars
Höstårsmöte: 16 november