Tävling

Klubbens strävan är att erbjuda tävlingar som
passar alla typer av golfare.

Tävlingsprogram

Välkommen till årets tävlingsprogram! Vi strävar efter att erbjuda tävlingar som passa många olika typer av golfare. Hoppas du hittar flera roliga tävlignar som passar dig! Glöm inte att det arrangeras flera singeltävlingar under veckodagarna; läs mer om herrgolf, damgolf och måndagsgolf på vår hemsida.

Tävlingsprogram 2022

Tävlingsprogram Örebro Läns Golfförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyfiken på vilka tävlingar som arrangeras i distriktet? Du hittar en sammanställning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tävlingsinformationen och anmälningslänkarna uppdateras kontinuerligt.

Juniorer får reducerad tävlingsavgift

Under utesäsongen betalar klubbens juniorer reducerad tävlingsavgift, 50 kr, detta för att uppmuntra fler juniorer att tävla.

Tävlingsvillkor på klubben

Följande tävlingsvillkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestäms för en enskild tävling vilket då framgår av den tävlingens inbjudan. Senast uppdaterad 20240403.

Handicapsbestämmelse

För att få delta i klubbens tävlingar måste en spelare ha WHS handicap. Plikt för att spela utan WHS handicap är diskvalifikation.

Anmäla, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 18.00 tre dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagningen av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta och har ett godtagbart skäl för återbudet. Återbud ska anmälas till tävlingsledning i annat fall kommer anmälningsavgiften att debiteras spelaren/paret/laget.

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning. En tävlingsledning kan ha andra handicapklasser vilka då ska framgå av tävlingsvillkoren för den tävlingen.

Klass A: +8,0-12,0 Klass B: 12,1-20,0

Klass C: 20,1-36,0 Klass D: 36,1-54,0

Tee

Enligt tävlingsvillkoren för aktuell tävling.

Avgörande vid lika resultat

I slagspel med handicap görs särskiljningen i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål får hål och övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

Scorekortsinlämning

Om inget annat föreskrivs i tävlingsvillkoren ska scorekortet lämnas i scoring/recording area. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring/recording area.

Domare

Om domare ej är utsedd ska varje tvist eller tveksamhet beträffande regler hänskjutas till tävlingsledningen.

Resultat och när tävlingen är officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelning tillfaller nästa pristagare.

Allmän information

Anmälningsavgiften kan variera och visas i informationsrutan på respektive tävling. Betalning av anmälningsavgift/startavgift görs via Min Golf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Gästande spelare betalar reducerad tävlingsgreenfee.

Spelaren är själv ansvarig för att innan tävling ta del av lokala regler och bestämmelser.

Scorekort hämtas utanför klubbhuset senast 30 minuter före start. Tävlande ska vara hos startern 10 minuter före utsatt starttid. Spelare som under tiden från lottning till start ändrar handicap spelar på den plats och i den klass han/hon är inlottad.

Tävlande ska senast vid inlämning av scorekortet till scorekortsmottagaren försäkra sig om att dennes korrekta handicap finns noterat på scorekortet.

Övrigt
Hundförbud gäller vid tävling.

Transportmedel

Transportmedel är tillåtna på klubbens egna tävlingar, om tävlingsledningen inte anger annat. Spelare med läkarintyg som styrker rörelsenedsättning och innehar särskilt tillstånd, har dock förtur till bokning av golfbil.

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för samordning och genomförande av klubbens tävlingsverksamhet.

Ordförande Leif Gustafsson, 070-2528990, legu60@telia.com

Distriktsdomare
I klubben finns sex utbildade och certifierade distriktsdomare . Årligen får de avlägga ett domarprov för att behålla sin status. Vi är mycket glada över att ha kompetensen inom klubben. Finns frågor gällande regler och annat som berör tävlingar svarar de gärna på frågor.

Anders Axelsson, anders.axel@gmail.com
Anders Eriksson, anders.eriksson.golf@gmail.com
Andreas Gustavsson, andreas@enterbase.org
Karl Ekblom, karl.ekblom@telia.com
Maria Montén Gustafsson, miamonten@hotmail.com
Roger Hedberg,rogers.bilservice.orebro@gmail.com
Tony Gustafsson, tongus02@hotmail.com

Finns tips och idéer på hur tävlingsverksamheten kan utvecklas, kontakta oss gärna.

Tävlingsledare/funktionärer
Klubben söker medlemmar som vill hjälpa till runt tävlingarna. Kontakta Leif Gustafsson, legu60@telia.com, för mer information om uppdraget.