Ikon för att stänga

Tävling

Klubbens strävan är att erbjuda tävlingar som
passar alla typer av golfare.

Tävlingsprogram

Viktig information Covid-19

Från och med 1 juni spelar vi åter golf enligt ordinarie Regler för golfspel. Det innebär att de coronarelaterade undantagen till golfregler försvinner; vi använder bunkerkrattor, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålkopparna får inte göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

Uppdaterade Tillfällliga kompletterande tävlingsvillkor 2021 Länk till annan webbplats. gäller från och med 1 juli.

Tävlingsprogram 2022

Vi återkommer med nya datum 2022.

Kristi himmelfärdsgolfen v 21

Semestergolfens program v 30

Ladda gärna ner säsongens tävlingsprogram  Pdf, 1.9 MB.

Utöver det officiella tävlingsprogrammet erbjuds:
Damgolf tisdagar
Herrgolf onsdagar och torsdagar
Måndagsgolf måndagar

Tävlingsprogram Örebro Läns Golfförbund

Ladda gärna ner tävlingskalendern Pdf, 13.8 MB.

Juniorer får reducerad tävlingsavgift

Under säsongen betalar klubbens juniorer reducerad tävlingsavgift, 50 kr, för att uppmuntra fler juniorer att tävla.

Tävlingsvillkor på klubben

Följande tävlingsvillkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat anges för en enskild tävling vilket då framgår vid inbjudan. Senast uppdaterad april-21.

Handicapkrav för tävling

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha WHS-handicap. Plikt för deltagande utan WHS-handicap: Diskvalifikation. Tävlande ansvarar själv för att korrekt handicap är registrerat i GIT.

Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan och betalning av startavgift görs i Min Golf Länk till annan webbplats.. Anmälningstidens utgång är vanligtvis kl. 18.00 tre dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning.
Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta och har ett godtagbart skäl för återbudet.
Återbud ska anmälas till tävlingsledning, i annat fall kommer anmälningsavgiften att debiteras spelaren/paret/laget .

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A +8,0-12,0
Klass B 12,1-20,0
Klass C 20,1-36,0
Klass D 36,1-54,0
En tävlingsledning kan ha andra handicapklasser vilka då framgår av tävlingsvillkoren för den tävlingen.

Tee

Enligt tävlingsvillkoren för aktuell tävling.


Avgörande vid lika resultat (regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.


Scorekortsinlämning (regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren ska scorekortet lämnas i scoring/recordning area. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring/recording area.

Domare

Om domare ej är utsedd ska varje tvist eller tveksamhet beträffande regler hänskjutas till tävlingsledningen.

Resultat och när tävlingen är officiellt avslutad

När det slutgiltiga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen när tävlingen avslutad.

Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Allmän information

Anmälningsavgiften kan variera och visas i informationsrutan på respektive tävling. Betalning av anmälningsavgift/startavgift görs via Min Golf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Gästande spelare betalar reducerad tävlings greenfee.

Spelaren är själv ansvarig för att innan tävling ta del av lokala regler och bestämmelser.

Scorekort hämtas utanför klubbhuset senast 30 minuter före start. Tävlande ska vara hos startern 10 minuter före utsatt starttid. Spelare som under tiden från lottning till start ändrar handicap spelar på den plats och i den klass han/hon är inlottad.

Tävlande ska senast vid inlämning av scorekortet till scorekortsmottagaren försäkra sig om att dennes korrekta handicap finns noterat på scorekortet.

Övrigt
Hundförbud gäller vid tävling.

Tävlingssektionen

Tävlingssektionen ansvarar för samordning och genomförande av klubbens tävlingsverksamhet.

Ordförande Leif Gustafsson, 070-2528990, legu60@telia.com

Distriktsdomare
I klubben finns hela sex utbildade och certifierade distriktsdomare . Årligen får de avlägga ett domarprov för att behålla sin status. Vi är mycket glada över att ha kompetensen inom klubben. Finns frågor gällande regler och annat som berör tävlingar svarar de gärna på frågor.
Karl Ekblom, karl.ekblom@telia.com
Tony Gustafsson, tongus02@hotmail.com
Lars Bellman, lars.bellman@comhem.se
Roger Hedberg, rogers.bilservice@tele2.se
Maria Montén Gustafsson, miamonten@hotmail.com
Anders Eriksson, anders.eriksson.golf@gmail.com

Finns tips och idéer på hur tävlingsverksamheten kan utvecklas, kontakta oss då gärna.

Tävlingsledare/funktionärer
Klubben söker medlemmar som vill hjälpa till runt tävlingarna. Kontakta Leif Gustafsson, legu60@telia.com, för mer information om uppdraget.

Våra tävlingsfunktionärer 2022 (uppdateras snart)

Cookies
Vi använder nödvändiga cookies för att få våra sajter att fungera och analytiska cookies för trafikmätning och optimering av vårat sidinnehåll.
Till toppen