Banstatus

Här uppdaterar vi med vad som gäller för tillfället.

Status Gustavsvik

 • Vi spelar med lägesförbättring 1 klubblängd på finklippta delen av banan eftersom fairways inte ännu växt ihop som vi önskar efter den kalla våren. Synliga spår efter slitsdränering.
 • Greenerna är bra med enstaka skador efter vintern på hål 4 och 9.
 • Trackman Rangen öppen 06.00-22.00 dagligen.

Status Mosjö

 • Vi spelar med lägesförbättring 1 klubblängd på finklippta delen av banan eftersom fairways inte ännu växt ihop efter den kalla våren. Fortfarande synliga spår efter slitsdränering.
 • Greenerna kan upplevas hoppiga framförallt kvällstid då de hunnit växa efter morgonens klippning. Vi kommer succsesivt klippa ned greenerna kommande vecka.
 • Under v 21 kommer nya bunkrarna vid hål 9 & 18 samt det nytorvade området sättas i spel.
 • Grästee på hål 5 öppnar v 21 men spelas avkortat för tee 54 & 60.
 • Rangen är öppen

Status 9-håls ELON Ljud och Bildbanan

(9-hål Pay & Play)

 • Tisdag 21 maj monteras nytt säkerhetsnät vid utslagsplatsen på hål 9. Tack för visad hänsyn.
 • Vi spelar med lägesförbättring 1 klubblängd på finklippta delen av banan eftersom fairways inte ännu växt ihop som vi önskar efter den kalla våren.
 • Greenfee betalas med Swish till 123 167 95 05 innan spel påbörjas.
 • Saknas golf-id, sänd mejl för tidsbokning till: gustavsvik@orebrogolf.se
 • Tidsbokning 05.00 - 22.00 alla dagar under högsäsong. Under lågsäsong tidsbokning 07.00-18.00 alla dagar.