Medarbetare

Kontaktuppgifter till Örebro City Golf CC medarbetare.

Medarbetare

Jonny Lindström

Klubbchef/VD
jonny.lindstrom@orebrogolf.se
0708-58 49 76, 019-766 77 82

Jenni Sterner

Verksamhetschef golfverksamhet
jenni.sterner@orebrogolf.se
019-766 77 92

Stefan Hansson

Mekaniker Mosjö
stefan.hansson@orebrogolf.se
019-766 77 83

Thomas Bergström

Head greenkeeper Gustavsvik
thomas.bergstrom@orebrogolf.se
019-766 77 85

Therese Donnerhed

Kansli/Reception
therese.donnerhed@orebrogolf.se
019-766 77 81

Maria Lundström

Administratör/Ekonomiassistent
maria.lundstrom@orebrogolf.se
019-766 77 88

Viktor Williamson

Qualified Trainee
viktor.williamson@orebrogolf.se
076-823 00 18

Michaell Lundström

PGA Tränare, företagsförsäljning, sponsring
micke.lundstrom@orebrogolf.se
070-657 92 29

Martin Sterner

PGA Tränare
martin.sterner@orebrogolf.se
070-542 86 72

Henrik Alm

Assistant headgreenkeeper Gustavsvik


Anders Persson

Fastighetsansvarig
anders.persson@orebrogolf.se
019-766 77 96

Mattias Mattson Djos

Mekaniker Gustavsvik
mattias.mattson-djos@orebrogolf.se
019-766 77 94

Anette Sundell

Fastighet Mosjö


Nils Wickman

Headgreenkeeper Mosjö
nils.wickman@orebrogolf.se
019-766 77 95

Patrik Eriksson

Assistant headgreenkeeper Mosjö
patrik.eriksson@orebrogolf.se
019-766 77 84

Jimmy Bagge

Fastighet Gustavsvik

Anton Boija

Greenkeeper Gustavsvik

Hugo Hildén