Banstatus

Banstatus
STATUS - Gustavsvik

18-hålsbanan: ÖPPEN

Bollränna från 15/10.

(Lägesförbättring på finklippta delen)

Banstatus
STATUS - Mosjö
  • Bollränna från 15/10.
  • 18-hålsbanan: ÖPPEN
  • Rangen: ÖPPEN
  • Övningsfält för egna bollar: ÖPPET
Banstatus
Status -gULDKUNDSBANAN
  • Bollränna från 15/10
  • Öppen för Pay & Play-spel.
  • Bokning på golf.se