Välkommen på vårårsmöte 2024

Publicerad:

Den 17 april kl 18.00 genomförs Vårårsmötet 2024. Deltagnade kan ske antingen digitalt via länk eller fysiskt på plats i klubbhuset Gustavsvik.

Årsmötet är golfklubbens högsta beslutande organ och på vårårsmötet behandlas bl a verksamhetsberättelse, årsredovisning och bokslut, val av ordförande och ledamöter till styrelsen, samt eventuella motioner. Kallelse skickas via mail till alla medlemmar. Styrelsens förslag verksamhetsberättelse, årsredovisning och bokslut och ev. svar på motioner finns tillgängliga nedan14 dagar innan mötet.

Anmälan till Vårårsmötet

För att allt ska fungera så behöver du anmäla dig till therese.donnerhed@orebrogolf.se med namn, e-postadress och golf-id senast 16 april kl. 12.00. Ange om du kommer att delta fysiskt eller digitalt i anmälan.

Deltagande digitalt

För dig som ska delta digital så kommer du att få ett mail med instruktioner under dagen den 17 april. Är ni flera i hushållet så kan ni använda samma länk men uppge samtliga namn och golf-id för de som ska delta på höstårsmötet när ni anmäler er.

Anslutning till vårårsmötet sker från 17.45 och vi startar kl. 18.00 med upprop. Bra om du har möjlighet ansluta till mötet i god tid. Som vanligt får du hjälp med att lotsa dig in i det digitala mötet.

Fysiskt deltagande

För dig som ska delta fysiskt är lokalen klubbhuset på Gustavsviksanläggningen och det finns kaffe och bulle från 17.30

Varmt välkommen!

Styrelsen Örebro City Golf & CC

Dokument inför Vårårsmötet 2024