Driving­range och övnings­områden

Mosjö och Gustavsvik erbjuder flera övningsområden.

Båda anläggningarna har även en drivingrange.

Drivingrange och övningsområden

På Gustavsvik och Mosjö finns drivingrange, bollar köps direkt i bollautomaten med Swish. Du kan även ladda ditt bollkort direkt i bollautomaterna för bästa pris. Laddningen betalas också med Swish. Saknar du bollkort finns det att köpa i någon av receptionerna.

Morupsrangen Gustavsvik - elbelyst och med infravärme

 • 70 utslagsplatser för slagträning från konstgräs.
 • 24 av dessa är väderskyddade.
 • 5 platser med infravärme (tidig vår och höst), 4 st för högerspelare och 1 st för vänsterspelare.
 • Twopiece-bollar.
 • Belyst från skymning till 22.00 alla dagar i veckan under hösten.
 • Tränarna har förtur till platserna vid lektionsverksamhet. Klubbens organiserade träning har företräde.

Övningsområden Gustavsvik

 • Den nybyggda puttinggreenen mellan parkeringen och klubbhusen är endast för puttning.
 • Kombinerad chip och puttinggreen finns i anslutning till tee 1.
 • Det är inte tillåtet att använda rangebollar på övningsgreenerna.

Drivingrange Mosjö

 • Träning sker från mattor.
 • På rangen finns även ett slaghus för regn- och vindskydd.
 • Högkvalitativ One-pieceboll som är anpassad till rangens längd.
 • Tränarna har förtur till platserna vid lektionsverksamhet. Klubbens organiserade träning har företräde.

Övningsområden Mosjö

Anläggningen har två utmärkta områden för träning med egna bollar.

 • I direkt anslutning till tee 1 & 10 finns ett ca 150 meter långt övningsområde med inspelsgreen och bunker. På området finns tydliga avståndsmarkeringar.
 • Bakom rangen finns övningsområdet 50-banan, med två greener, övningsbunker och möjlighet att slå slag upp till ca. 170 meter. För träning med egna bollar.
 • Puttninggreen framför klubbhuset.
 • Chipgreen i direkt anslutning till parkeringsplatsen och stugorna.

På dessa områden är det inte tillåtet att använda rangebollar.