Höstarbete på våra banor

Publicerad:

Under perioden 18-30 september genomför vi ett större arbete på våra banor.

För att få bättre kvalitet på fairways slitsas, luftas, dressas och stödsås ytorna under ovanstående period. Åtgärden ger hårdare ytor som bättre släpper igenom väta, maskhögarna minskar till antal och gräset blir tätare vilket sammantaget lyfter kvaliteten på våra fairways.

För att arbetet ska kunna genomföras säkert med god kvalitet kommer ett hål i taget vara stängt under perioden. Arbetet inleds på Gustavsviksbanan den 18 september och därefter följer Mosjöbanan. Inga åtgärder är planerade på Pay&Playbanan.