Tävlingsorganisation

Vår tävlingskommitté ansvarar för samordning och genomförande av klubbens tävlingsverksamhet.

Ordförande
Carola Lilja, 070-541 21 00, carola.lilja@gmail.com

GIT-samordnare
Åke Holt, 070-657 20 18, ake.holt@telia.com

Tävlingsledare/funktionärer
Vi söker medlemmar som vill hjälpa till runt tävlingarna. Kontakta Åke Holt eller Carola Lilja så får du mer information om uppdraget.

Tävlingsledare 2017

Vi presenterar tävlingskommittén 2017! Oss möter du på våra klubbtävlingar den här säsongen.

Distriktsdomare
I vår golfklubb har vi hela sex utbildade/certifierade distriktsdomare. Årligen får de avlägga ett domarprov för att behålla sin status. Vi är mycket glada över att ha kompetensen inom klubben. Har du frågor gällande regler och annat som berör tävlingar svarar de gärna på dina frågor.  

Karl Ekblom, karl.ekblom@telia.com
Tony Gustafsson, tongus02@hotmail.com
Thomas Hedlund, thedlund@telia.com
Åke Holt,  ake@holt.se

Har du tips och idéer på hur vi kan utveckla tävlingsverksamheten är du varmt välkommen att kontakta oss!

Formulär inför tävling

Nedanstående formulär används av dig som tillhör tävlingsledningen. "Tävlingsbeställning" fyller du i inför tävlingen du ska arbeta på, så att vi kan hjälpas åt att säkerställa alla praktiska detaljer. "Utvärdering" använder du efter genomförd tävling för att delge oss dina synpunkter.

Tävlingsbeställning pdfPDF

Tävlingsbeställning, ex att kopiera och skickaWord

Tävlingsutvärdering pdfPDF

Tävlingsutvärdering, ex att kopiera och skickaWord