Vi strävar efter att erbjuda tävlingar som
passar olika typer av golfare.

Tävlingsprogrammet 2021

All tävlingsverksamhet ställs in under perioden 1 mars till 2 maj. Beslutet uppdateras veckovis av SGF. Inget golfspel kommer att hanteras i GIT Tävling under perioden.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av covid -19PDF

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tävlingsvillkor

Följande tävlingsvillkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestäms för en enskild tävling vilket då framgår av den tävlingens inbjudan.

 

Handicapkrav för tävling

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha WHS-handicap. Plikt för deltagande utan WHS-handicap: Diskvalifikation. Tävlande ansvarar själv för att korrekt handicap är registrerat i GIT.

 

Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan och betalning av startavgift görs i Min Golflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmälningstidens utgång är vanligtvis kl. 18.00 tre dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta och har ett godtagbart skäl för återbudet. Återbud ska anmälas till tävlingsledning, i annat fall kommer anmälningsavgiften att debiteras spelaren/paret/laget .

 

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A +8,0-12,0
Klass B 12,1-20,0
Klass C 20,1-36,0
Klass D 36,1-54,0

En tävlingsledning kan ha andra handicapklasser vilka då ska framgå av tävlingsvillkoren för den tävlingen.


Tee

Enligt tävlingsvillkoren för aktuell tävling.


Avgörande vid lika resultat (regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.


Scorekortsinlämning (regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren ska scorekortet lämnas i scoring/recordning area. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring/recording area.

 

Domare

Om domare ej är utsedd ska varje tvist eller tveksamhet beträffande regler hänskjutas till tävlingsledningen.


Resultat och när tävlingen är officiellt avslutad

När det slutgiltiga resutlatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.


Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Pga covid-19 tillåts inte prisutdelningar, pris hämtas efter avslutad tävling enligt anvisningar från tävlingsledningen.

 

Allmän information

Betalning av anmälningsavgift/startavgift görs via Min Golf.

Anmälningsavgiften kan variera och visas i informationsrutan på respektive tävling. Gästande spelare betalar reducerad tävlingsgreenfee.

Spelaren är själv ansvarig för att innan tävling ta del av lokala regler och bestämmelser.

Scorekort hämtas utanför klubbhuset senast 30 minuter före start. Tävlande ska vara hos startern 10 minuter före utsatt starttid. Spelare som under tiden från lottning till start ändrar handicap spelar på den plats och i den klass han/hon är inlottad.

Tävlande ska senast vid inlämning av scorekortet till scorekortsmottagaren försäkra sig om att dennes korrekta handicap finns noterat på scorekortet.

Vid tävlingar är det inte tillåtet att ta med sig hund.

Vi uppmuntrar klubbens juniorer att tävla - under säsongen 2021 betalar klubbens juniorer reducerad tävlingsavgift (50 kr).


Lokala Regler
Gustavsvik »PDF
Mosjö »PDF

Tävlingsprogram 2021 kommer snart>
Utöver det officiella tävlingsprogrammet erbjuds:
Damgolf (tisdagar)
Herrgolf (onsdagar och torsdagar)
Måndagsgolf

Har du frågor om tävlingar är du välkommen att kontakta någon hos oss på kansliet så berättar vi gärna mer.