Vi strävar efter att erbjuda tävlingar som
passar olika typer av golfare.

Tävlingsprogrammet 2019
vi håller på att lägga upp våra tävlingar och beräknar vara klara i slutet av mars

Anmälan

Anmälningar görs i första hand på http://www.golf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller direkt i receptionen. Betala gärna startavgift på webben så minskar vi incheckningstiden på tävlingsdagen. Sista dag/tid för anmälan och tid för publicering av startlista framgår i tävlingsförutsättningarna för respektive tävling som du hittar på min golflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .


Anmälan till tävlingar är bindande efter anmälningstidens utgång. I det fall du behöver avanmäla dig efter anmälningstidens utgång ska detta ske till tävlingsledaren eller receptionen.

Anmälningsavgiften kan variera och visas i informationsrutan på respektive tävling. Avgiften ska betalas om återbud lämnas efter genomförd lottning (undantag sjukdom som kan styrkas med intyg). Gästande spelare betalar reducerad tävlingsgreenfee.

Spelaren är själv ansvarig för att innan tävling ta del av lokala regler och bestämmelser.


Klassindelning & Handicap

Klubbens tävlingar är om inte annat anges i tävlingsförutsättningarna, öppna för alla aktiva handicapsatta spelare tillhörande en golfklubb.
Det är viktigt att du spelar med rätt handicap och på våra tävlingar med handicap krävs ETH exakt tävlingshandicap.

Eventuell klassindelning anges i tävlingsbestämmelserna för respektive tävling i GIT. Tävlande ansvarar själv för att korrekt handicap är registrerat i GIT.

Tävlande ska senast vid inlämning av scorekortet till scorekortsmottagaren försäkra sig om att dennes korrekta handicap finns noterat på scorekortet.


Start & Tee

Betalning och scorekort hämtas ut i receptionen senast 30 minuter före start. Tävlande ska vara hos starten 10 minuter före utsatt starttid. Spelare som under tiden från lottning till start ändrar handicap spelar på den plats och i den klass han/hon är inlottad.

När inget annat anges i tävlingsbestämmelserna spelar herrar från gul/tee 57 och damer från röd/tee 47. Herrar, det året de fyller 75 och äldre, har rätt att spela från röd/tee 47 om så önskas. Meddela detta vid anmälan till tävlingen doch senast vid ankomstregistreringen.


Mobiltelefon

Mobiltelefon ska ha ljudsignal avstängd under pågående rond vid tävlingsspel.

Avståndsmätare

Avståndsmätare vars syfte är att mäta avstånd är normalt tillåten. Vi följer SGF:s generella reglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, läs mer  i lokala reglerna här.öppnas i nytt fönster

Golfbil
Golfbil som transporthjälpmedel för tävlingsspelare är endast tillåten mot uppvisande av läkarintyg och ett medgivande/tillstånd från klubbledningen. För hjälp med intyg kontakta jonny.lindstrom@orebrogolf.se. Golfbil är ej tillåten om banans tillstånd riskeras.

Paus under spel

Tävlande kan om bollen håller sin plats ta en paus på högst 5 minuter i anslutning till klubbens restaurang och kiosk.


Prisutdelning

Pristagare ska vara närvarande vid prisutdelning för att erhålla pris. Pristagare kan i synnerliga fall efter överenskommelse med tävlingsledningen i förväg företrädas av ombud. Ej avhämtade priser tillfaller klubben. För att vara delaktig i prisbordet vid alla handicaptävlingar fordras att spelare har ETH exakt tävlingshandicap registrerat i GIT. Prisutdelning sker gemensamt för alla klasser om inget annat anges i tävlingsreglerna för respektive tävling.


Hundar

Vid de flesta av våra tävlingar är det inte tillåtet att ha med sig hund. Är du osäker kontakta tävlingsledaren.


Avbrott

  • Behöve tävlingsledningen avbryta spelet sker detta genom följande signaler.
  • Tre korta signaler upprepat: Avbryt spelet, spelarna förfar enligt Regel 6-8b-c
  • Två korta signaler upprepat: Återuppta spelet, spelarna förfar enligt Regel 6-8d


Lokala Regler
Gustavsvik »
Mosjö »

Tävlingsprogram 2018
Utöver det officiella tävlingsprogrammet erbjuds:
Damgolf (tisdagar)
Herrgolf (onsdagar och torsdagar)
Måndagsgolf

Har du frågor runt tävlingar är du välkommen att kontakta någon hos oss på kansliet så berättar vi gärna mer...