Träningsgrupper

Artikelbild

Vi delar in vår verksamhet i "Barn- & breddidrott" samt "Tävlings- & prestationsinriktad idrott".

Barn & Breddidrott avser i allmänhet idrott där vi tränar på ett lekfullt sätt och låter individens allsidiga idrottsutveckling vara vägledande.

I Tävling & Prestation är verksamheten inriktad på prestationsförbättring och tävlingsspel.

Svenska Golfförbundets Utvecklingstrappa länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär utgångspunkt för utformningen av vår träningsverksamhet. Vi värnar om en trygg idrottsmiljö i enlighet med den Svenska Idrottsrörelsens värdegrund.


BARN & BREDD

Golfkul

Häng med på golfkul i Mosjö! Vi startar snart utesäsongen och erbjuder fler golfkulgrupper. Hos oss delar vi in golfkul i tre terminer; termin 1 inomhus v 9-16, termin 2 utomhus v 17-26 och termin 3 utomhus v 33-40. Du anmäler dig till varje termin. Låneutrustning finns på plats om du behöver.

Rekommenderad ålder: 6-9 år.

Golfkulledare: Viktor Williamson

Pris: 600 kr per termin

Läs mer om hur vi lägger upp verksamheten kring säsongens golfkulPDF här.

Termin 2, v 17-26 Mosjö


Utvecklingsgrupp (breddgrupp)

Som riktlinje är barn i dessa träningsgrupper 9/10-21 år, men vi tar även hänsyn till barnets utvecklingsnivå. Vi tränar på de grundläggande kunskaper som krävs för att spela och ha kul på banan - barnens naturliga väg mot grönt kort. Anmälan via länk på hemsidan.

Utomhusperiod v 17-40 (uppehåll röda dagar samt v 27-32). Grupper finns på Gustavsvik och Mosjö.

Vi utökar också träningen med extra spelpass ung. var tredje vecka.

Pris 1 500 kr för hela utesäsongen. Medlemskap tillkommer.


Våra grupper:

  • Yngre pojkgrupp 10-13 år tisdagar kl 17-18 Gustavsvik (Martin). Fullsatt.
  • Äldre pojkgrupp ca 14-21 år tisdagar kl 18-19 Gustavsvik (Martin).. Fullsatt.
  • Flickgrupp torsdagar kl 17-18 Gustavsvik (Martin). Fullsatt.
  • Yngre pojkgrupp 10-13 år torsdagar kl 17-18 Gustavsvik (Viktor) Anmäl dig här.
  • Yngre pojkgrupp 10-13 år måndagar kl 18-19 Mosjö (Viktor). Anmäl dig här.
  • Yngre flickgrupp 10-13 år onsdagar kl 18-19 Mosjö (Viktor). Anmäl dig här.


Tränare: Martin Sterner, Viktor Williamson

Medlemskap: Obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen (knatte <12 år 1595:-, 13-21 år 2595:-)

Läs mer om våra UtvecklingsgrupperPDF här.


TÄVLING & PRESTATION

Utvecklingsteam

För juniorer som vill ta steget från Utvecklingsgruppen, har under 36 i hcp, vill träna lite mer och även tävla.

Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om våra UtvecklingsteamPDF här.

För anmälan och frågor kontakta tränare Martin Sterner.


Tävling & Prestation (TP) 

För juniorer som vill satsa på golf när det gäller både träning och tävlingsspel. Du har fyllt 14 år och har en inställning och målsättning att utveckla dig till en duktig golfspelare och vill spela tävlingar utanför klubben. I denna grupp hittar vi spelare som har lågt hcp, men din inställning och målmedvetenhet är den viktigaste egenskapen och ett lågt hcp är därför ingen enskild förutsättning för att tillhöra träningsgruppen.

Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om TPPDF här.

För anmälan och frågor kontakta vår tränare Martin.


Proffs 22-23 år

Vid 22 års ålder, när spelare övergår från junior till vuxen, väljer spelaren att fortsätta som amatör eller proffs.  Väljer spelaren en proffskarriär med målsättning att etablera sig på de högsta tourerna erbjuds spelaren att fortsätta delta i vårt träningskoncept. Vi följer dock klubbens övergripande riktlinjer som säger att alla medlemmar över 22 år betalar för sin egen golf, men för att skapa bra förutsättningar för spelaren ekonomiskt erbjuder vi en mjuk övergång och stöttar under en tvåårs-period (22-23 år) med samma tävlingsbidrag som gäller för övriga juniorer.

Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om Proffs 22-23 år PDFhär.

För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin.

alternativt Jenni eller Mats/Junior- och elitkommittén.

Proffs över 24 år

För de spelare som satsar på en proffskarriär med målsättning att etablera sig på de högsta tourerna, finns möjlighet att fortsätta delta i vårt träningskoncept. Vi följer även här klubbens övergripande riktlinjer att alla medlemmar över 22 betalar för sin egen golf, men vi stöttar spelaren ekonomiskt genom att erbjuda tillgång till tävlingsbidrag och träningsmöjligheter enligt den nivåstege som finns framtagen i klubben. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om Proffs 24 år<PDF här.

För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin alternativt Jenni eller Mats/Junior- och elitkommittén