Träningsgrupper

Artikelbild

Vi delar in vår verksamhet i "Barn- & breddidrott" samt "Tävlings- & prestationsinriktad idrott".

Barn & Breddidrott avser i allmänhet idrott upp till 12-13 års ålder, där vi leker och låter barnets allsidiga idrottsutveckling vara vägledande.

I Tävling & Prestation är verksamheten inriktad på prestationsförbättring och tävlingsspel.

Svenska Golfförbundets Utvecklingstrappa länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär utgångspunkt för utformningen av vår träningsverksamhet.


BARN & BREDD

Golfkul
Träningsgrupper för de allra yngsta där träningen präglas av lekar och sociala aktiviteter som samtidigt utvecklar barnets golfkunskaper. Från 6 år upp till 9-10 års ålder, men vi tar även hänsyn till barnets utvecklingsnivå och kompisgrupper.

Inbjudan golfkul säsongen 2018PDF

Termin 3 v 33-40, utomhusträning

Pris: 600 kr per termin (inkluderar även utbildningsmaterialet Golfäventyret).

Läs mer om hur vi lägger upp verksamheten kring säsongens golfkulPDF här.

Nu kan du anmäla dig till höstterminens omgång av golfkul!

Golfkul steg 1, tisdagar

Golfkul steg 1, onsdagar

Golfkul steg 2, onsdagar

Utvecklingsgrupp
Som riktlinje är barn i dessa träningsgrupper 10-13 år, men vi tar även hänsyn till barnets utvecklingsnivå och kompisgrupper. Vi tränar på de grundläggande kunskaper som krävs för att spela och ha kul på banan. Observera att medlemskap är obligatoriskt, tecknas separat med föreningen.

Termin 1 v 9-16 (ej påsklov). Inomhusträning i Mosjö slaghall. Pris 650 kr.

Termin 2 v 17-26. Utomhussäsongen startar. Grupper finns på både Mosjö och Gustavsvik. Vi utökar också träningen med extra spelpass ung. var tredje vecka. Pris 700 kr.

Termin 3 v 33-40. Utomhus. Grupper finns på både Mosjö och Gustavsvik. Extra spelpass ung. var tredje vecka inkluderas. Pris 700 kr.

Läs mer om våra UtvecklingsgrupperPDF här (tider, grupper, plats och tränare).

Välkommen med din anmälan till våra tränare Martinöppnas i nytt fönster eller Emil. Glöm inte att uppge barnets person- och kontaktuppgifter samt förälders namn.


TÄVLING & PRESTATION

Utvecklingsteam
För juniorer som vill ta steget från Utvecklingsgruppen, har under 36 i hcp, vill träna lite mer och även tävla. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om våra UtvecklingsteamPDF här.

För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin.


Tävling & Prestation (TP) 
För juniorer som vill satsa på golf när det gäller både träning och tävlingsspel. Du har fyllt 15 år och har en inställning och målsättning att utveckla dig till en duktig golfspelare och vill spela tävlingar utanför klubben. I denna grupp hittar vi spelare som har lågt hcp, men din inställning och målmedvetenhet är den viktigaste egenskapen och ett lågt hcp är därför ingen enskild förutsättning för att tillhöra träningsgruppen. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om TPPDF här.

KontraktPDF

För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin.


Proffs 22-23 år
Vid 22 års ålder, när spelare övergår från junior till vuxen, väljer spelaren att fortsätta som amatör eller proffs.  Väljer spelaren en proffskarriär med målsättning att etablera sig på de högsta tourerna erbjuds spelaren att fortsätta delta i vårt träningskoncept. Vi följer dock klubbens övergripande riktlinjer som säger att alla medlemmar över 22 år betalar för sin egen golf, men för att skapa bra förutsättningar för spelaren ekonomiskt erbjuder vi en mjuk övergång och stöttar under en tvåårs-period (22-23 år) med samma tävlingsbidrag som gäller för övriga juniorer. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om Proffs 22-23 år PDFhär.

KontraktPDF

För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin.


Proffs över 24 år
För de spelare som satsar på en proffskarriär med målsättning att etablera sig på de högsta tourerna, finns möjlighet att fortsätta delta i vårt träningskoncept. Vi följer även här klubbens övergripande riktlinjer att alla medlemmar över 22 betalar för sin egen golf, men vi stöttar spelaren ekonomiskt genom att erbjuda tillgång till tävlingsbidrag och träningsmöjligheter enligt den nivåstege som finns framtagen i klubben. Observera att medlemskap är obligatoriskt. Tecknas separat med föreningen.

Läs mer om Proffs 24 år<PDF här.

KontraktPDF

För anmälan och frågor kontakta någon av våra tränare Micke eller Martin alternativt Jenni eller Mats/Junior- och elitkommittén