Styrelse

Fastställd styrelse, revisorer och valberedning 2019

Ordförande Carola Lilja
Telefon 070-541 21 00 ,  e-post: carola.lilja@gmail.com
Arbetsområde; styrning, ledning och uppföljning 
Ordförande för verksamhetsutskott idrott

Ledamot Johan Hjortsberg
Telefon 0706-67 38 00,  e-post: johan.hjortsberg@frenander.se
Arbetsområde; Anläggning med Örebro City Golf AB
Ingår i styrelsen för Örebro City Golf AB

Ledamot Annika Kronwall
Telefon 070-5831717, e-post: annika.kronwall@telia.com

Ledamot Mats Johansson
Telefon 073-640 77 02 , e-post: mats.johansson@kavesta.fhsk.se
Arbetsområde: Ingår i verksamhetsutskottet idrott

Ledamot Rolf Göransson
Telefon 070-860 00 60, e-post: rolf.goransson@telia.com
Arbetsområde: Anäggning med Örebro City Golf AB
Ingår i styrelsen för Örebro City Golf AB

Ledamot Eva Palmér
Telefon 070-6392727, e-post: eva.palmer@marknadevent.com

Ledamot Urban Pettesson
Telefon 070-5527041, e-post: urban.pettersson@comhem.se


Adjungerad

Jonny Lindström, klubbchef/VD, epost: jonny.lindstrom@orebrogolf.se


Revisorer

Jonas Bergström, auktoriserad revisor Claes Petterson, auktoriserad revisor


Valberedning

Ulf Marcusson (sammankallande), Annica Lindkvist och Annika Rosdahl


Styrelsen sammanträder under 2018:

9-10/2, 8/3, 14/5, 23/8, 19-20/9, 18/10 och 15/11.


Årsmöten 2018

Vårårsmöte 22 mars
Höstårsmöte  4 december


Örebro City Golf AB

Styrelse Sten-Erik Ohlsson (ordförande), Johan Hjortsberg, Tommy Thalbäck och Rolf Göransson
VD:Jonny Lindström