Styrelse Örebro City Golf & CC samt Örebro City Golf AB

Fastställd styrelse, revisorer och valberedning 2020


carola lilja

Ordförande Carola Lilja
Telefon 070-541 21 00 ,  e-post: carola.lilja@gmail.com

Verksam i tävlingssektionen

Ledamot Sofia Lindén
Telefon 070-6651364, e-post: sofia.linden@ncc.se

Ingår i arbetsgruppen Bana & Fastighet

Verksam i  Regel & hcpsektionen

a

Ledamot Annika Kronwall
Telefon 070-5831717, e-post: annika.kronwall@telia.com

Ordförande i damsektionen

m

Ledamot/vice ordförande Mats Johansson
Telefon 073-640 77 02 , e-post: mats.johansson@kavesta.fhsk.se

Ordförande Junior & elitsektionen

j

Ledamot Rolf Göransson
Telefon 070-860 00 60, e-post: rolf.goransson@telia.com
Sammankallande för arbetsgruppen Bana & Fastighet

eva palmer

Ledamot Eva Palmér
Telefon 070-6392727, e-post: eva.palmer@marknadevent.se

Verksam i Damsektionen

m

Ledamot Urban Pettesson
Telefon 070-5527041, e-post: urban.pettersson@comhem.se

Ingår i arbetsgruppen Bana & Fastighet

Ordförande för herrsektionen

Verksam i tävlingssektionen

Adjungerad

Jonny Lindström, klubbchef/VD, epost: jonny.lindstrom@orebrogolf.se


Revisorer

Jonas Bergström, auktoriserad revisor

Anders Lindkvist


Valberedning

Ulf Marcusson (sammankallande), Annica Lindkvist och Annika Rosdahl


Styrelsen sammanträder under 2020:

24-25/1, 24/2, 19/3, 27/4, 1/6, 25/8, 16-17/9, 20/10, 16/11


Årsmöten 2020

Vårårsmöte 31/3
Höstårsmöte 1/12


Örebro City Golf AB

Styrelse: Carola Lilja (ordförande), Sofia Lindén, Rolf Göransson, Mats Johansson, Urban Pettersson, Annika Kronwall & Eva Palmér


VD:Jonny Lindström