Styrelse

Fastställd styrelse, revisorer och valberedning 2018

Ordförande Sten-Erik Ohlsson
Telefon 070-594 22 11,  e-post: 019.247150@telia.com
Arbetsområde; Anläggning med Örebro City Golf AB
Ordförande för Örebro City Golf AB

Vice ordförande Carola Lilja
Telefon 070-541 21 00, e-post: carola.lilja@gmail.com
Arbetsområde; styrning, ledning och uppföljning
Ordförande för verksamhetsutskott idrott

Ledamot Johan Hjortsberg
Telefon 0706-67 38 00,  e-post: johan.hjortsberg@frenander.se
Arbetsområde; Anläggning med Örebro City Golf AB
Ingår i styrelsen för Örebro City Golf AB

Ledamot Annika Florin
Telefon 076-175 30 11, e-post: annika.florin@fmfassistans.se
Arbetsområde: Ordförande  i verksamhetsutskott service & marknad

Ledamot Mats Johansson
Telefon 073-640 77 02 , e-post: mats.johansson@kavesta.fhsk.se
Arbetsområde: Ingår i verksamhetsutskottet idrott

Ledamot Rolf Göransson
Telefon 070-860 00 60, e-post: rolf.goransson@telia.com
Arbetsområde: Anäggning med Örebro City Golf AB
Ingår i styrelsen för Örebro City Golf AB

Ledamot Tommy Thalbäck
Telefon 070-536 38 82, e-post: egt.thalback@gmail.com
Arbetsområde: Anläggning med Örebro City Golf AB
Ingår i styrelsen för Örebro City Golf AB och verksamhetsutskott service & marknad.


Adjungerad

Jonny Lindström, klubbchef/VD, epost: jonny.lindstrom@orebrogolf.se


Revisorer

Jonas Bergström, auktoriserad revisor Claes Petterson, auktoriserad revisor


Valberedning

Ulf Marcusson (sammankallande), Annica Lindkvist och Annika Rosdahl


Styrelsen sammanträder under 2018:

9-10/2, 8/3, 14/5, 23/8, 19-20/9, 18/10 och 15/11.


Årsmöten 2018

Vårårsmöte 22 mars
Höstårsmöte  4 december


Örebro City Golf AB

Styrelse Sten-Erik Ohlsson (ordförande), Johan Hjortsberg, Tommy Thalbäck och Rolf Göransson
VD:Jonny Lindström