Banutveckling

Banutvecklingsrådet (BUR) är styrelsens arbetsutskott i frågor rörande banornas utveckling på kort och lång sikt. Rådet leds av Rolf Göransson, styrelseledamot med ansvarsområde banutveckling...

Banutvecklingsrådet leder och samordnar arbetet med utvecklingsplaner för våra banor och övningsområden. De ansvarar för framtagning av verksamhetsplaner i nära samarbete med Klubbchef och Course manager.

Löpande informeras styrelsen och klubbens medlemmar får del av arbetet genom nyhetsbrev, hemsida och årsmöten.


BUR består av:

Rolf Göransson (ordförande BUR/styrelseledamot) Sten-Erik Ohlsson (Klubbens ordförande), Michaell Lundström (Club Professional)


Masterplaner

I samband med sammanslagningen av golfklubbarna inleddes utvecklingsarbetet i ett nära samarbete med en av landets mest anlitade och spännande banarkitekter, Christian Lundinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Christian har i samråd med BUR tagit fram förslag på s.k. Masterplaner för våra båda anläggningar. Planerna fungerar som en vägledning i vårt utvecklingsarbete och säkerställer att vi långsiktigt arbetar mot samma målbild.

5-årig Masterplan GustavsvikPDF
5-åig Masterplan Mosjö (publiceras inom kort)


Utvecklingsplaner

Parallellt med framtagning av Masterplanerna fokuserar vi på att vidareutveckla och stärka båda banornas kvalité för att möta morgondagens krav och förväntningar. Banornas olikheter och karaktärer ska accentueras och utvecklas enligt medlemmarnas beslut. - Gustavsvik, som en lättspelad parkbana med intressanta greenområden som lockar till mycket träning och spontanspel. - Mosjö, som en öppen parkbana som lätt anpassas för arrangemang och tävlingar. - Gustavsviksrangen ska utvecklas till ett spännande träningsområde där fler lockas att träna/spela, vilket stärker klubbens ekonomi långsiktigt samtidigt som vi får fler utbildade golfare. Halmstad Arenalänk till annan webbplats , ett av Christians projekt har stått som inspiration i framtagning av Masterplanen.

BUR tar gärna emot synpunkter och förslag. Du får enklast kontakt med oss via epost. Rolf Göransson, rolf.goransson@telia.com Sten-Erik Ohlsson, 019.247150@telia.com

 

Multifunktionell anläggning

Traditionellt är det liv och rörelse på golfbanan under den del av året då vädret tillåter golfspel. Men även på vintern sjuder det av liv på banan, med skidspår så fort snön täcker marken. Värdet av Gustavsviksbanan är dock betydligt större än så då exploateringen av närområdet sker i en allt snabbare takt. Det bidrar till att vi som golfklubb vill vara en aktiv partner i utvecklingsplanerna för hela området. Synpunker eller idéer mottages gärna. Kontakta vår klubbchef, Jonny Lindström jonny.lindstrom@orebrogolf.se


Aktuella arbeten

Extra årsmöte gav klartecken till markbyte på Gustavsviköppnas i nytt fönster