Artikelbild

Multifunktionell anläggning

Örebro City Golf & CC, ett centrum för hälsa och friskvård...

Örebro City Golf & CC, ett centrum för hälsa och friskvård...

Vi har två fantastiska anläggningar som har förutsättningar för att bli centrum för hälsa och rekreation för fler än bara klubbmedlemmar. Kan vi på kloka sätt hitta en balans i öppnare anläggningar med flera besökare skulle vi få större intäkter och därmed ha råd att investera mera.

Gustavsviksbanans unika närhet till staden gör att många människor rör sig runt och igenom anläggningen.

Om vi som golfklubb verkar för att inte stänga av, inte förbjuda, utan istället bjuda in till golf och kanske i framtiden andra aktiviteter blir vi en del av en "multifunktionell arena" som håller på att växa fram i och runt Gustavsviksbadet. 

Vi har redan idag samarbete med andra föreningar, organisationer, näringsliv och kommun. Ett exempel är Almby IF som vi samverkar med runt skidspår på golfbanan. Detta har uppskattats av många Örebroare och vi vill verka för att öppna upp för fler samarbeten. Ett annat exempel är de två padelbanorna som nyttjas frekvent under utomhussäsongen på Gustavsviksbanan.

Många som inte spelar golf upplever idag att golfanläggningar är slutna och endast till för klubbmedlemmar. Det är något vi tillsammans måste ändra på för att vara attraktiva i framtiden. Tänk att bli uppfattade som ett centrum för hälsa och friskvård.

STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) är de nordiska golfförbundens gemensamma stiftelse för forskning och utveckling och de vill göra Norden till en föregångsregion när det gäller multifunktionella golfanläggningar och samarbetet mellan olika grupper i samhället.

Välkommen att lämna in tips och idéer som kan leda oss framåt i utvecklingsarbetet. Mejla vår klubbchef jonny.lindstrom@orebrogolf.se