tisdag 16 feb 2021 kl 16:21

Välkommen på vårårsmöte tisdag 23 mars

Nyhetsbild

Välkommen på Vårårsmöte 2021-03-23  kl. 18.00 via Zoom!

Med anledning av covid-19  genomförs Vårårsmötet digitalt. .

Årsmötet är golfklubbens högsta beslutande organ och på vårårsmötet behandlas bl a årsredovisningen för 2020 och inlämnade motioner. Handlingar finns tillgängliga på orebrogolf.se 7 dagar innan mötet (16 mars).

För att allt ska fungera så behöver du anmäla dig till therese.donnerhed@orebrogolf.se med namn, e-postadress och golfid senast  19 mars kl. 12.00. Den 22 mars kommer du att få ett mail med instruktioner och en länk till Zoom som du ska använda dig av. Är ni flera i hushållet så kan ni använda samma länk men uppge samtliga namn och golfid för de som ska delta på höstårsmötet när ni anmäler er. Tänk också på att använda kameran på datorn då alla kan se varandra vilket förstås underlätta i kommunikationen. Använd dock inte mikrofonen mer än när du pratar. Det finns funktioner med handuppräkning och chatt som vår tekniker kommer att hjälpa oss med att använda. Men allt detta får du information om dels i mailet dels i samband med att vi startar mötet.

Registrering sker från 17.15 och höstårsmötet startar kl. 18.00. I samband med registreringen behöver du uppge namn och golfid för att vi ska kunna stämma av vilka som deltar. Tänk också på att registrera dig så snart du kan efter kl. 17.15 då det är många vi ska släppa in. Vi kommer att ha en tekniker som hjälper oss och denna person kan också lotsa in dig i mötet om du har frågor.

Örebro City Golf & CC är en ideell idrottsförening som ägs och styrs av medlemmarna. Har du förslag på hur klubben kan utvecklas till det bättre mailar du senast tisdag 23 februari din motion/förslag till therese.donnerhed@orebrogolf.se.

Handlingar Vårårsmöte 2021
  • Kallelse och förslag till föredragningslista. (publiceras senast 2 mars)
  • Verksamhetsberättelse 2020 (publiceras senast 16 mars)
  • Motioner & styrelsens yttrande (publiceras senast 16 mars)
  • Styrelsens proposition avseende max antal medlemar (publiceras senast 16 mars)
  • Årsredovisningarna finns för påseende i respektive klubbhus från 16 mars.