Artikelbild
tisdag 08 dec 2020 kl 16:26

ÖLGF:s

hedersutmärkelse till Åke Holt

Under förra veckans höstårsmöte tilldelades vår kunnige eldsjäl Åke Holt distriktets guldmärke för sina stora insatser i både klubb och distrikt. Högst välförtjänt säger vi och gratulerar!

Åke Holt har under lång tid gjort stora och viktiga insatser för svensk golf. Under hösten hyllas han därför inte enbart av Örebro Läns Golfförbund. Även Svenska Golfförbundet uppmärksammar Åke för sitt arbete genom att förära honom SGF:s Silvermärke.

Åke har en meritlista som sträcker sig långt bak i tiden. Han har länge haft en tydlig roll i föreningen, först som ordförande i tävlingskommittén för Mosjö Golf och CC, idag som ordförande för regel- och handicapsektionen på Örebro City Golf & CC. Han har varit verksam i både klubb och distrikt och arbetat med såväl tävling, utbildning, regler och handicap som juniortävlingar. Åke är drivande och engagerad i JMI-styrelsen som varje år arrangerar tävlingar för landets bästa juniorer. Vid många tävlingar av större omfattning har Åke agerat som både tävlingsledare och/eller projektledare - helt enkelt spindeln i nätet på klubben.

I distriktet är Åke verksam som domare sedan 2006, ett uppdrag som han fortfarande är engagerad i. Under åren fram till 2020 har Åke dessutom varit ledamot av distriktsstyrelsen, där rollen framförallt har rört regler, HCP och utbildning. Åke har under ett flertal år varit distriktets ULD (utbildningsledare distrikt) där han tillsammans med SGF och övriga distrikt planerat utbildningarna i landet.

Anders Eriksson, ordförande ÖLGF, hälsar:

"När man tittar på vad Åke gjort för svensk golf är det inte konstigt att han tilldelats SGF:s Silvermärke för allt arbete i förbund, distrikt och klubb. Åke tillhör en liten skara golfare som tilldelats utmärkelsen. Det är bara knappt 400 personer som tilldelats märket sedan 1971 när den första utmärkelsen utdelades. Vad gäller distriktet är det guldmärke nr 14 som förärats Åke och även här krävs en stor arbetsinsats i klubb och distrikt för att erhålla utmärkelsen.

Grattis Åke för utmärkelserna och vi vet att du fortfarande jobbar med både klubb och distrikt."

Vi på Örebro City Golf & CC instämmer med ovanstående och hoppas få ta fortsatt del av ditt engagemang och kunskap under många år framöver.


SGF:s silvermärke och distriktets guldmärke
Hedersutmärkelser