onsdag 04 nov 2020 kl 8:47

Kallelse till höstårsmöte 2020

Tisdag den 1 december hälsar vi dig som är medlem i Örebro City Golf & Country Club välkommen till höstårsmöte. Höstårsmötet börjar kl 18.30 och kommer genomföras digitalt utifrån Folkhälsomyndighetens och Svenska Golfförbundets rekommendationer. Mötet genomförs via Zoom.

Nyhetsbild

Välkommen på Höstårsmöte 2020-12-01 kl. 18.30 via Zoom!

Med anledning av den rådande pandemin Covid-19 och de lokala restriktioner som gäller för Region Örebro län, så har vi i enlighet med SGF:s rekommendationer beslutat att genomföra höstårsmötet digitalt. Det blir förstås annorlunda men vi hoppas ändå att vi ska kunna ha en god dialog och ta de beslut vi behöver.

Årsmötet är golfklubbens högsta beslutande organ och på höstårsmötet behandlas bl a verksamhetsplan, budget och investeringsbudget, val av ordförande och ledamöter till styrelsen, samt eventuella motioner. Handlingar finns tillgängliga på orebrogolf.se 7 dagar innan mötet (24 november). Förslag till budget och investeringsbudget finns att hämta i klubbhuset på Mosjö.

För att allt ska fungera så behöver du anmäla dig till therese.donnerhed@orebrogolf.se med namn, e-postadress och golfid senast 29 nov kl. 20.00. Den 30 nov kommer du att få ett mail med instruktioner och en länk till Zoom som du ska använda dig av. Är ni flera i hushållet så kan ni använda samma länk men uppge samtliga namn och golfid för de som ska delta på höstårsmötet när ni anmäler er. Tänk också på att använda kameran på datorn då alla kan se varandra vilket förstås underlätta i kommunikationen. Använd dock inte mikrofonen mer än när du pratar. Det finns funktioner med handuppräkning och chatt som vår tekniker kommer att hjälpa oss med att använda. Men allt detta får du information om dels i mailet dels i samband med att vi startar mötet.

Registrering sker från 17.00 och höstårsmötet startar kl. 18.30. I samband med registreringen behöver du uppge namn och golfid för att vi ska kunna stämma av vilka som deltar. Tänk också på att registrera dig så snart du kan efter kl. 17.00 då det är många vi ska släppa in. Vi kommer att ha en tekniker som hjälper oss och denna person kan också lotsa in dig i mötet om du har frågor.

Örebro City Golf & CC är en ideell idrottsförening som ägs och styrs av medlemmarna. Har du förslag på hur klubben kan utvecklas till det bättre mailar du senast torsdag 12 november din motion/förslag till mailto:jonny.lindstrom@orebrogolf.se.


Varmt välkommen
Styrelsen

Övrig information