fredag 18 sep 2020 kl 13:58

Nya utslagsplatser på hål 17 Gustavsviksbanan

Nu är arbetet med att bygga nya utslagsplatser på hål 17 på Gustavsviksbanan igång.

Nyhetsbild

Nuvarande utslagsplatser är ojämna och dessutom är det ett säkerhetsproblem att spelare tvingas gå mot spelriktningen på hål 16 för att komma till tee på hål 17. När de nya utslagsplatserna är klara går man istället bort från spelriktningen.

De nya utslagsplatserna beräknas vara spelklara sommaren 2021.

Vid greenområdet har vänster bunker lagts igen och ersatts med en avrinningsyta där man kommer att kunna välja allt mellan lobslag till att putta.

Skyddsnät monterade

Nu är skyddsnätet uppmonterat vid tee 54 på hål 15 ,Gustavsviksbanan. Detsamma gäller skyddsnätet vid tee på hål 9 Pay & playbanan.