onsdag 06 maj 2020 kl 12:00

Golfbanevägen stängs för motortrafik från Reträttvägen till klubbhuset

På grund av slitage och störningar från biltrafik vid hål 10, stängs Golfbanevägen för trafik med motorfordon från nedfarten vid Reträttvägen till klubbhuset och vice versa.

Nyhetsbild

På grund av slitage och trafik som stör spelet på hål 10 har styrelsen beslutat att stänga sträckan mellan utslaget på hål 10 till Reträttvägen med omedelbar verkan.

Det innebär att all motortrafik till och från Gustavsviksanläggningen sker via infarten från Karlsdalsallén. Hjälps vi åt att respektera detta får vi både snabbare speltempo och förbättrad säkerhet.