torsdag 23 apr 2020 kl 10:31

Vårårsmötet onsdag 26 augusti

Vårårsmötet 2020 kommer genomföras den 26 augusti med anpassningar utifrån covid-19.

Nyhetsbild

Örebro City Golf & CC har ännu inte genomfört vårårsmötet 2020 pga Covid-19. Nu vill vi ändå göra ett försök utifrån de speciella förutsättningar som råder och med din säkerhet i fokus.

Datum: 26 augusti

Tid: 18.00

Plats: Klubbhuset Mosjö

Vi vill att du anmäler dig med ditt namn, golfid och e-postadress via formuläret nedan.

Där ska du också meddela oss om du tänker komma till Mosjöanläggningen eller om du vill använda möjligheten att delta via Teams.

Du har alltid möjlighet att använda fullmakten och ge den till någon som fysiskt deltar på mötet.

Skälet till att vi behöver dessa uppgifter är att vi ska erbjuda dig möjlighet att delta från olika "rum". I första hand kommer vi försöka vara utomhus om vädret tillåter. Om vädret inte tillåter detta, så kan vi erbjuda dig deltagande från dels slaghallen och dels restaurangen.

Agendan för vårårsmötet är också något modifierad pga Covid-19 och de förutsättningar som ges.

Din anmälan behöver vi ha senast 26 aug kl. 09.00.