Artikelbild
måndag 16 mar 2020 kl 16:02

Information med anledning av coronavirus covid-19

Med anledning av coronaviruset får vi på Örebro City Golf & CC frågor kring vår verksamhet. Vi följer Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, UD och WHO:s rekommendationer och uppmanar alla att följa dessa källor.

Coronaviruset påverkar oss alla mer eller mindre just nu. Vi strävar efter att medlemmar och personal ska känna sig trygga i vår verksamhet. Därför vill vi informera er om att vi kontinuerligt följer och uppdaterar oss kring ovanstående myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Vi förhåller oss också till Riksidrottsförbundet (RF). RF har haft möten med alla specialidrottsförbund för att skapa samsyn inom idrotten hur vi ska förhålla oss till coronaviruset. Varje idrottsförbund ser över sina förhållningsrekommendationer till föreningarna. Du kan ta del av SGF:S rekommendationer härlänk till annan webbplats.

Vi fortsätter med våra aktiviteter i vanlig ordning, tills dess att nya riskbedömningar görs. Våra träningsgrupper är dessutom ofta relativt små. Risken finns dock att klubben utifrån nya direktiv eller sjukdom kan behöva ställa in träningar och aktiviteter med kort varsel. Självklart har vi som förening full förståelse för om enskild medlem väljer att avstå från träning den närmaste perioden.


Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta och/eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.


Evenemang och liknande
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Ovanstående information kan komma att ändras, vi uppdaterar informationen kontinuerligt. Håll dig uppdaterad via vår hemsida och nyhetsbrev.

Var rädd om dig själv och varandra!

Läs mer om myndigheternas rekommendationer:

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

UDlänk till annan webbplats

WHOlänk till annan webbplats