fredag 06 dec 2019 kl 9:00

Snart vintertäcks greenerna på Gustavsvik

Inom kort planerar vi att vintertäcka greenerna på Gustavsviks 18-hålsbana.

Gustavsviksbanan är byggd på ett område där isen tenderar att ligga länge under vinterhalvåret vilket riskerar att skada greenerna (såg vi tydligt i våras). När greenerna får kraftiga vinterskador blir de inte bra att putta på förrän tidigast till midsommar och det vill vi göra allt för att undvika. Därför provar vi en metod av vintertäckning av greenerna på Gustavsviks 18-hålsbana.

Majoriteten av  gräset på greenerna är vitgröe (poa annua), ett gräs som klarar ungefär 30 dagar under tät is. De nya hålen 2,12 och 13 består av en annan grässort, krypven som klarar ca 90 dagar under samma täta is, vilket syntes tydligt i våras då isen försvann från våra greener.

Att vintertäcka greenerna innebär att vi lägger två sorters dukar på greenerna i mitten av december.
Den första duken är en så kallad vårtäckningsduk (Evergreen) vars primära uppgift är att öka värmestrålningen och bilda luft mot marken. Den andra duken är en tät duk (Iceshield) som inte är genomsläpplig och den ska hålla plantan torr. Detta minimerar risken för isbränna och svampangrepp.

Dukarna ligger stilla med hjälp av armeringsjärn och samtliga greener kommer att spärras av med hjälp av stolpar och band.

Vi tror och hoppas att den här åtgärden leder till betydligt bättre greener under kommande vår på Gustavsviksbanan även om metoden givetvis inte är idiotsäker.

Varför täcker vi då inte Mosjöbanan som också hade mycket vinterskador? Dels är det är stora skillnader på våra två anläggningar när det gäller naturliga förutsättningar vilket historiskt visar sig inte minst då det gäller "vårformen" på greenerna. Mosjö ligger mer exponerat för vind och sol vilket gör att isen i regel inte blir så långvarig och därmed brukar också greenerna vara i bra skick på våren. Dessutom är det en kostnadsfråga, vi har inte resurser att köpa ytterligare en uppsättning dukar.

Vintertäckning av greenerna 2019/2020