torsdag 24 okt 2019 kl 10:49

Kallelse till höstårsmöte 2020

Tisdag den 1 december hälsar vi dig som är medlem i Örebro City Golf & Country Club välkommen till höstårsmöte. Höstårsmötet börjar kl 18.00 och kommer genomföras digitalt utifrån Folkhälsomyndighetens och Svenska Golfförbundets rekommendationer. Vi återkommer inom kort med föredragningslista och detaljer kring mötets format.

Nyhetsbild

Örebro City Golf & CC är en ideell idrottsförening som ägs och styrs av medlemmarna. Har du förslag på hur klubben kan utvecklas till det bättre mailar du senast torsdag 12 november din motion/förslag till jonny.lindstrom@orebrogolf.se.

 

Varmt välkommen
Styrelsen

Övrig inforamtion
  • Kallelse och förslag till föredragningslista
  • Strategidokument 2021-2024 med verksamhetsplan 2021
  • Valberedningens förslag till styrelse 2021
  • Motioner & styrelsens yttrande
  • Budget 2021 finns att hämta i klubbhusen från 24 november.