tisdag 04 jun 2019 kl 13:41

Ny lokal regel på hål 3 och 5 på Gustavsviksbanan

De lokala reglerna på Gustavsviksbanan har uppdaterats för att påskynda speltempot samt minska risken för olyckor när spelare slår snett på hål 3 och 5.

Nyhetsbild

Den nya lokala regeln innebär i korthet att bollar som slås över till andra sidan dammen på respektive hål är out. Hela den nya lokala regeln ser du till höger.

Ny lokal regel Gustavsviksbanan

Interna Out of boundsgränser på hål 3 och hål 5, Regel 18

Interna markeringar av Out of Bounds finns vid det rödmarkerade pliktområdet till höger mellan hål 3 och hål 5. Out-markeringarna på hål 5:s spelfält gäller endast vid spel av hål 3 och vid spel av hål 5 är dessa oflyttbara tillverkade föremål där lättnad enligt Regel 16.1 medges. På samma sätt gäller Out-markeringarna på hål 3:s spelfält endast vid spel av hål 5 och vid spel av hål 3 är dessa oflyttbara tillverkade föremål där lättnad enligt Regel 16.1 medges.

Om bollen enligt ovan, vid spel av hål 3 respektive hål 5, landat på andra sidan pliktområdet och därefter spunnit tillbaka ner i pliktområdet gäller följande:

När bollen är, eller det är känt eller så gott som säkert att den är, i pliktområdet och den uppskattade punkten där bollen senast skar pliktområdets gräns är i direkt anslutning till hålets gräns får spelaren ta lättnad på den motsatta sidan av pliktområdet, på samma avstånd från hålet, enligt modell för lokal regel 8B-2.1.