onsdag 19 dec 2018 kl 10:40

Infarten till Gustavsvik stängd

Nu är infartsvägen till Gustavsviksbanan stängd på grund av byggnation norr om golfbanan.

Nyhetsbild

Vill du ta dig till klubbhuset och parkeringsplatsen kör du in från Glomman (söder om golfbanan) och svänger därefter ned på grusvägen mot maskinhallen (se röd markering ovan). Klicka härPDF för att se ovanstående bild i pdf.

Vi återkommer med ytterligare information angående arbetet med nya infartsvägen så snart vi vet mer.