fredag 16 feb 2018 kl 12:00

Välkommen till vårårsmötet den 22 mars

Vårårsmötet 2018 hålls i klubbhuset Mosjö kl 18.30. Registrering från 18.00.

Nyhetsbild

I samband med årsmötet informerar vi om idrottsåret 2018. Genom att delta får du som medlem mer insikt och kunskap om din förening och dessutom handlar mötet om viktiga framtida vägval för klubben.

Motioner till vårårsmötet ska vara klubben tillhanda senast 22 februari 2018.

Varmt välkommen
Styrelsen

Vårårsmöte 22 mars 2018