fredag 13 okt 2017 kl 10:49

Banutveckling

Att få följa nyetableringen av de tre hålen som just nu anläggs på Gusatvsvik är en fröjd. En häftig känsla infinner sig när man nu kan börja skönja gräset och  föreställa sig känslan av att pegga upp inför premiärslaget 2019... 

Nyhetsbild

Bygget har under våren/sommaren 2017 tagit fart och under ledning av banarkkitekt Christian Lundin, (re)Golflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har en brittisk golfbanebyggare, Nelson & Vecchiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetat intensivt. Bygget har fortskridit bättre än planerat, mycket med anledning av det gynnsamma och torra vädret. I samband med årsmötesbeslutet utlovades att nuvarande bana skulle hållas spelbar under hela byggtiden trots att medlemmarna har två 18-hålsbanor att spela på.Vi är glada över att samspelet överlag fungerat så bra mellan entreprenör och spelare och vill passa på att tacka alla för visat tålamod. Här följer en beskrivning över nuläget och vilka arbeten som planeras under 2018.

Hur påverkar ombyggnationen spelet 2018?
Vi har fått en del frågor från nyfikna och intresserade medlemmar om vad som händer på banan under 2018. Här följer en kort beskrivning av planerade arbeten. Notera att hålnumreringen är densamma som under 2017. När vi öppnar ”nya” bansträckningen blir det ny hålnumrering.

Hål 1
Nytt främre tee anläggs innan golfspelet startar för säsongen och påverkar inte spel från nuvarande tees.

Hål 2
Vid säsongsstart spelas hålet som under hösten 2017, d.v.s. med framflyttat provisoriskt tee. Under försommaren planerar vi att öppna nyanlagda ordinarie tees under förutsättning att hösten 2017 och vintern/våren 2018 är gynnsam vädermässigt.

Hål 3
Nytt främre tee anläggs innan golfspelet startar för säsongen och påverkar inte spel från nuvarande tees.

Hål 4
Nytt främre tee anläggs innan golfspelet startar för säsongen påverkar inte spel från nuvarande tees.

Hål 5
Vid säsongsstart kommer det att vara MUA på vänstersidan ut till nuvarande OUT-gräns mot nybyggda hål 13. I takt med att gräset etablerar sig mellan hålet och nybyggda hål 13 kommer MUA att försvinna, och på sikt även OUT när gräset är helt etablerat på nya hål 13.

Hål 6
Nytt främre tee anläggs innan golfspelet startar för säsongen och påverkar inte spel från nuvarande tees.

Hål 7
Nytt främre tee anläggs innan golfspelet startar för säsongen och påverkar inte spel från nuvarande tees.

Hål 8
Ingen påverkan på spelet under 2018.

Hål 9
Nytt främre tee anläggs innan golfspelet startar för säsongen och påverkar inte spel från nuvarande tees.

Hål 10
Ingen påverkan på spelet 2018.

Hål 11
Målsättningen är att hålet ska spelas som par 4 direkt när vi startar, men om vi inte har fått tillräcklig tillväxt på de nysådda områdena under hösten 2017 så kan det dröja några veckor in i säsongen. Då spelas hålet inledningsvis som par 3 som under 2017. Alla nyanlagda ytor blir MUA med fri dropp på fairway till dess att vi fått en god gräsetablering.

Hål 12
Vid säsongsstart spelas hålet som under hösten 2017, d.v.s. med framflyttat provisoriskt tee. Under försommaren planerar vi att öppna nyanlagda ordinarie tees under förutsättning att hösten 2017 och vintern/våren 2018 är gynnsam vädermässigt. Ny fairway anläggs innan golfsäsongen startar och då färdigställs även den nya greenen mellan hål 12 och hål 16. Nyanlagd fairway blir MUA med droppzoner.

Hål 13
Ingen påverkan på spelet 2018.

Hål 14
Ingen påverkan på spelet 2018.

Hål 15
Ingen påverkan på spelet 2018.

Hål 16
Spelas med ordinarie tees och som par 5. Till höger anläggs ny fairway (se hål 12). Nyanlagd fairway blir MUA med droppzoner. Nyanlagda tees på hålet blir också MUA. Arbete med den nya fairwaysträckningen på hålet kan bli aktuell, men ska inte inverka stort på spelet under 2018.

Hål 17
Ingen påverkan på spelet under 2018.

Hål 18
Nytt främre tee anläggs innan golfspelet startar för säsongen och påverkar inte spel från nuvarande tees.


För frågor välkommen att kontakta;
Sten-Erik Ohlsson,ordförande och projektledare, 070-594 22 11
Daniel Karvik, Course Manager, 070-695 19 15