onsdag 30 aug 2017 kl 10:30

Skyltar på Gustavsviksbanan

Angående dagens artikel i NA avseende reklamskyltar.

Nyhetsbild

Flera av er har säkert läst dagens artikel i NA, klubbens syn på ärendet är följande:

Klubben har ansökt om uppsättning av skyltar hos Länsstyrelsen under våren 2016. Länsstyrelsen sänder alla ansökningar på remiss till Örebro kommun som antagit riktlinjer för skyltar i Örebro kommun. Svar från Länsstyrelsen inkommer efter 9 månader och golfklubben drar tillbaka ansökan som vi inser strider mot riktlinjerna. Efter möte med ansvariga från Örebro kommun sänds en ny ansökan in till Länsstyrelsen som är skriven i enlighet med mötet och de riktlinjer som finns. Klubben har ännu inte fått svar på ansökan.

Att ärendet tagit tid är inget klubben önskar eller bidragit till, tvärtom önskas en snabb hantering eftersom skyltarna är en en viktig intäktskälla för oss precis som för många andra idrottsföreningar.

 

Notering: Sten-Erik Ohlsson är ordförande i Örebro City Golf och inte Jonny Lindström som det står i artikeln.