fredag 28 jul 2017 kl 10:59

Nya hålen börjar ta form

Nyhetsbild

Banombyggnaden på Gustavsvik pågår samtidigt som vi har banan öppen för spel, vilket kräver nogrann planering och omsesidig förståelse mellan arbetare och golfspelare. Det är därför ett nöje att arbeta med golfbanebyggande proffs som förstår golfspelet och kan anpassa arbetet därefter.

För oss har det inte varit aktuellt att stänga Gustavsviksbanan som många klubbar gör under en byggnation när det finns två 18-hålsbanor att erbjuda medlemmarna. Vår strävan är istället att hela tiden verka för att bygget ska ha minimal påverkan på golfspelet. Detta ska givetvis ställas mot kostnadseffektivt anläggningsarbete. Ju mer vi kan göra nu desto snabbare kan vi öppna "nya" banan för spel.

Tack till er medlemmar som visat stor förståelse och tålamod och uppmuntrar våra medarbetare med glada och positiva tillrop och kommentarer. Vi gör allt vi kan för att dagligen erbjuda er och våra gäster en fin golfupplevelse.

//Annica Lundström
Klubbchef