Artikelbild
onsdag 21 jun 2017 kl 9:54

Kick off för Vision 50/50

Vi har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golf

Nu går vi som en av de första klubbarna i Sverige in i det nya Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en digital utbildning i jämställdhet för golfklubbar och golfdistriktsförbund. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

Varför gör vi det här?
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Genom vår klubbchef, Annica Lundström som leder Vision 50/50-arbetet på Svenska Golfförbundet har vi haft möjlighet att följa arbetet på nära håll och löpande fått information om projektet . Detta har givetvis bidragit till att styrelsen beslutat att utbilda klubben och påbörja en förändringsresa mot en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Det handlar mycket om att som golfklubb vara relavant och attraktiv idag, men också i framtiden. Helt enkelt en investering och överlevnadsfråga. Frågan är glödhet i samhället i övrigt och inom idrottsrörelsen har RF satt upp nya mål och kravlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi är övertygade om att får vi en jämnare könsfördelning på klubben (idag 27% kvinnliga spelare) bidrar det till trevligare klimat för alla.

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.

Programmet har cirka 50 platser årligen och vi på Örebro City Golf & CC anmälde oss direkt till den första omgången. Tillsammans med 45 andra golfklubbar och 8 golfdistriktsförbund kommer klubbens Vision 50/50-grupp bestående av 20 personer* under 2017–2018 att få ny kunskap, genusspana på verksamheten och anläggningarna, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på klubben. 

Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf


* I Vision 50/50-teamet på Örebro City Golf & CC ingår idag:
Styrgupp:
Carola Lilja, vise ordförande (klubbens förändringsledare)
Annika Florin och Dan Hjertstrand, styrelsen
Jonny Lindström, vice klubbchef
Daniel Karvik, Course manager
Jenni Sterner, verksamhetsledare idrott
Michaell Ludntröm, PGA tränare
Referensgrupp:
Sten-Erik Ohlsson, ordförande
Tommy Thalbäck, Rolf Göransson och Johan Hjortsberg, styrelsen
Ulf Marcusson, Annika Rosdahl och Annika Lindqvist, valberedningen
Susanne Ljungdahl, Stefan Hansson och Martin Westblad, personal Martin Sterner PGA-tränare
Therese Donnerhed och Ella Lundström, reception/restaurang
Mats Johansson, junior- & elitkommittén
Leif Edström och Christer Johansson seniorkommittén
Åke Holt, tävlingskommitténOm du tycker detta låter intressant är du välkommen att delta i arbetet, kontakta:
Carola Lilja (förändringsledare), 070-541 21 00, carola.lilja@gmail.com