Artikelbild
måndag 12 jun 2017 kl 14:26

Byggstart

Nu sätter vi spaden i marken och påbörjar anläggning av 3 nya hål på Gustavsvik.

Idag 12 juni undertecknar vi avtal med en totalentreprenör som får förtroendet att anlägga våra tre nya golfhål enligt fastställd Masterplan. Under våren har arbetet med anbud och upphandling pågått och nu är vi överens. Det blir en av Europas största golfbanebyggare Nelson&Vecchio.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under vårvintern har Örebro kommun avverkat träd och rensat stubbar i skogsområdet där två av hålen ska anläggas. Bostadshusen i området är rivna. Under sommaren ska även telestationen rivas.

Idag blir alltså officiell byggstart för hålen som ska vara färdiga för sådd under hösten 2017 om allt går enligt plan. Bevattning av hålen i skogen genomförs med helt ny teknik som ger en besparing på vattenförbrukningen med upp till 60%. Den nya tekniken kan samköras med befintlig bevattningsanläggning.

Entreprenaden omfattar anläggning av tre nya hål plus alla förbindelsevägar mellan hålen samt vissa arbeten på "gamla 11:an”. All finputs samt färdigställande av bunkrar sker under 2018.

När kan vi spela de nya hålen?
För att skapa bästa förutsättning för de nyetablerade spelytorna (greener/faiways) behövs en etableringsperiod om ca 2 år. Detta beror mycket på väder och yttre omständigheter. Vi strävar förstås efter att så snabbt som möjligt erbjuda spel på de nya hålen. Fram tills nyöppning spelar vi befintlig bansträckning. Följ bygget här på hemsidan och på Facebook.