lördag 03 jun 2017 kl 10:39

Ombyggnad runt golfbanan

Som du säkert lagt märke till pågår en omfattande byggnation runt golfbanan på Gustavsvik och trafiken på Karlsdalsallén har ökat enormt det senaste året i takt med att människor flyttar in i området.

Nyhetsbild

För några veckor sedan kontaktades golfklubben av Örebro kommun som informerade oss om planerna att bygga om den del av Karlsdalsallén som är i direkt anslutning till oss. Motiveringen till ombyggnaden är den uppkomna trafiksituationen på Stenbackevägen och Karlsdalsallén. Köerna vid Stenbackevägen och infarten till Friskis & Svettis/Coop och den enorma byggtrafiken i området har tvingat fram ombyggnaden. Vi har blivit informerade att arbetet ska genomföras under juni-oktober 2017.


Hur påverkar arbetet golfklubben?

Det medför att en temporär väg anläggs på kommunal mark i direkt anslutning till vår Guldkundsbana/korthålsbana. Den kommer sedan ledas in på den numera kommunala Golfbanevägen (vår nuvarande infartsväg) och åter ut på Karlsdalsallén via nuvarande gång- och cykelbana vid vår parkering.

Ombyggnaden får tyvärr även en inverkan på Guldkundsbanan. När bygget startar stängs hål 6 av p ga säkerhetsskäl. Vi använder istället reservgreenen (tidigare hål 1) som hål 2 och på så vis kan vi enkelt erbjuda en bra 9-hålsbana under innevarande säsong. En översyn av hålen vid norra markgränsen påbörjas för att skapa en långsiktig och hållbar sträckning.

I samband med att trafiken leds in på Golfbanevägen sätter kommunen upp ett skyddsnät vid hål 7 för att hindra bollar från att slås ut på den tillfälliga genomfartsvägen.

Vi är väl medvetna om att arbetet kommer påverka och göra det besvärligt för medlemmar och gäster under byggtiden och vi har gjort vad vi kan för att få kommunen att senarelägga arbetet med byggstart när golfsäsongen är slut. Detta har vi tyvärr inte lyckat med och vi vädjar nu till er medlemmar om förståelse och att vi gör det bästa av uppkommen situation.

Med vänlig hälsning
Styrelse och klubbledning