måndag 03 apr 2017 kl 20:39

Bevattningsförbud i Örebro

Som du säkert känner till inför Örebro Kommun bevattningsförbud från 10 april 2017. Vilka konsekvenser får det för golfbanan? Vi reder ut frågetecknen här...

Nyhetsbild

Med anledning av de låga vattennivåerna lokalt har Örebro Kommun valt att införa ett bevattningsförbud som träder i kraft den 10 april 2017.

Mot bakgrund av detta vill Örebro City Golf & CC klargöra att vi inte vattnar med grundvatten. Vi använder endast regnvatten som vi samlar i våra dammar. Överblivet vatten från bevattning och nederbörd återförs till dammarna via banans dräneringar för att maximalt utnyttja det vatten vi har till vårt förfogande och inom ramen för gällande vattendom.

Inget kommunalt dricksvatten används någonsin för bevattning av våra golfbanor.

Även tvätt av våra maskiner sker i första hand med vatten från vårt bevattningssystem och så länge det råder bevattningsförbud kommer självklart tvätt av maskiner uteslutande att ske med eget bevattningsvatten.

Det är  viktigt att alla tar ansvar för vattenförbrukningen i kommunen och tänker på hur vi använder vattnet, både anställda, medlemmar och som privatpersoner.

Annica Lundström
Örebro City Golf & CC
Klubbchef

Örebro Kommun vägleder...

Örebro Kommun har publicerat en beskrivning av vad bevattningsförbudet innebär samt nyttiga enkla tips på hur vi alla kan hjälpa till att spara på dricksvattnet.

Läs mer här...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster