måndag 06 feb 2017 kl 18:53

JA till markbyte

Vid golfklubbens Extra Årsmöte 5 februari röstade medlemmarna JA till styrelsens förslag om markbyte.

Nyhetsbild

Ett historiskt möte där ett hundratal medlemmar samlades för att få information och rösta om styrelsens förslag till markbyte med Örebro Kommun.

Hela förslaget bottnar sig i diskussion om tomträttsgälden för golfbanan Gustavsvik samt den stora etablering av bostäder runt golfbanan. I positiv anda har diskussioner förts om att överlåta marken där nuvarande hål 13, 14 och 15 ligger till kommunen mot att golfklubben erhåller annan mark att bygga nya golfhål på. Ersättningsmarken är belägen mellan nuvarande hål 4-5 och Stenbackevägen (skogsområdet).

Vår banarkitekt Christian Lundin har i samarbete med golfklubben tagit fram en 5-årig Masterplan som inrymmer tre nya golfhål men också uppdatering av befintliga hål för att skapa en ännu attraktivare golfbana  anpassad utifrån de Citynära förutsättningarna.

Avtalet med kommunen betyder i korthet att golfklubben erhåller knappt 12 miljoner SEK som ska täcka byggnation av tre nya hål.  Skogsavverkning, rivning av fastigheter på tomten samt bygglov bekostas av kommunen.

Tidplanen för projektet är 2017-2019 och kommer inte påverka nuvarande spel. När nya hålen är etablerade sker markbytetet och vi hoppas kunna spela nya banan senhösten 2019.

I samband med mötet informerades även medlemmarna om pågående arbeten på Gustavsvik. En rensing och återställande av dammen mellan hål 10 och 2 har pågått de senaste veckorna. Arbetet görs för att säkerställa vattenförsörjningen till bevattning av golfbanan (se bild i presentationen här intill)

Hål 11 ska byggas om för att upprätthålla säkerhet mot bebyggelsen utmed hålet. Detta ligger i linje med Masterplanen och inledningsvis på säsongen kommer hålet spelas som ett korthål. Mer inforamtion om detta arbete presenteras löpande här på hemsidan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår klubbchef Annica Lundström, 076-107 18 18