torsdag 17 nov 2016 kl 10:37

Din röst är viktig!

Du har väl inte missat att boka in Höstårsmötet den 24 november kl. 18.30 i klubbhuset Mosjö.

Nyhetsbild

Idag är idrotten Sveriges största folkrörelse med 3 miljoner aktiva, 650 000 ideella ledare och 20 000 föreningar fördelade på 71 specialidrottsförbund. Lägg sedan till alla som upplever idrotten vid sidan om via tv, internet, på läktaren eller i varför inte i ruffen - Visst är det häftigt och dessutom unikt för Sverige!

Örebro CIty Golf & CC, är som ideell idrottsförening en del av svensk idrottsrörelse, Riksidrottsförbundet. Föreningens grund är en sammanslutning av och för sina medlemmar. Det finns ingen kommersiell ägare som styr utan det är istället på föreningens två årsmöten som medlemmarna kan påverka vad föreningen ska syssla med och satsa på och hur resurserna ska fördelas. På vårsårsmötet prövas det gångna årets verksamhet och hur styrelsen skött sitt uppdrag och höstårsmötet avslutas med att medlemmarna väljer vilka som ska ha förtroendet att styra föreningen det kommande året. Det är den här demokratiska processen som är så unik och som vi vill värna om.

En ideell förening styrs av stadgar, vilka i sin tur kräver demokrati i form av styrelse, valberedning, regler för motioner (förslag från medlemmarna) och så vidare. Vägen genom idrottens demokratiska system kan skifta något, men normalgången är att en medlem kan skriva en motion (förslag) till sin förening. Motionen skickas till styrelsen 4 veckor innan årsmötet. Styrelsen behandlar den och lämnar ett yttrande (svar) till årsmötet som fattar beslut i frågan.

I samband med våra årsmöten tar vi chansen att informera och inspirera om sådant som kan vara intressant för dig som medlem att känna till. Det kan var omvärldspaningar, trender i samhället, politiska beslut, idrottshändelser under året med mera. Genom att delta får du som medlem mer insikt och kunskap om din förening och på så sätt också en ökad klubbkänsla.

Som du nu förstått vill vi på detta sätt försöka locka fler till mötet, särskilt våra yngre medlemmars röster är viktiga eftersom det handlar om viktiga framtida vägval. Du hittar alla handlingar som rör mötet häröppnas i nytt fönster .

Varmt välkommen
Styrelsen