måndag 31 okt 2016 kl 9:57

Vintern står för dörren...

Efter en lång och fin höst med mycket golfspel är det nu dags att låta
18-hålsbanorna gå in i vintervila.

Nyhetsbild

Invintringsprocessen med höstlufning av greener, tees och fairways startade i år redan i mitten av september och sedan dess har olika insatser genomförts för att skapa bästa förutsättningarna för en bra vårstart 2017.  Under vecka 46 påbörjas arbete med att gräva brunnar och diken på greenerna för att undvika att ytvatten samlas och skadar greenerna. Ett arbete som visat sig ge positivt resultat de senaste åren.

Vid höstårsmötet 2015 beslutade medlemmarna att våra 18-hålsbanor ska hållas helt stängda under vintern. Guldkundsbanan (pay&play) på Gustavsvik hålls öppen för spel på ordinarie greener hela året.

Slaghallen Mosjö är öppen för träning och under november-december är du välkommen enligt kansliets öppettider. Från januari 2017 utökas öppettiderna.

Kansliet flyttas nu till Mosjö där alla medarbetare sitter samlade unders vintern. Vi håller dock kansliet Gustavsvik öppet på onsdagar, se öppettider.

Vinterspel 2016-2017

18-hålsbanan på G-vik hålls helt stängd från
7 november.
18-hålsbanan på Mosjö
  hålls helt stängd från
7 november.

Guldkundsbanan (Pay and Play) G-vik hålls öppen med spel på ordinarie greener hela vintern. Bollränna tillämpas.

Drivingrangerna hålls öppna för träning så länge vädret tillåter.

Övningsfältet och korthålsbanan Mosjö öppet