onsdag 19 okt 2016 kl 11:44

Välkommen till Höstårsmöte

24 november kl. 18.30 i klubbhuset Mosjö

Slaghallen,  registrering från kl. 18.00

Årsmötet är golfklubbens högst beslutande organ och genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte.  Årsmötet är en viktig del i den ideella idrottsföreningens demokratiprocess. Det är här du som medlem kan vara med och påverka viktiga beslut om föreningens framtid. Detta gör du bl a  genom att lämna in skriftliga motioner.  

På höstårsmötet behandlas bl a verksamhetsplan, budget och investeringsbudget, val av ordförande och ledamöter till styrelsen samt eventuella motioner. Vi avslutar också idrottsåret 2016.

Motioner ska vara klubben tillhanda senast 4 veckor innan mötet (27 oktober)

Handlingar finns tillgängliga att ladda ner enligt stadgarna här på hemsidan 7 dagar innan mötet (17 november).

Varmt välkommen!
Styrelsen


Handlingar:
Förslag till föredragningslistaPDF

Strategi 2017-2020 inklusive Verksamhetsplan 2017PDF
Mål -och kvalitetsmanual för golfbanorna 2017PDF 

Budget och investeringsbudget 2017
(hämtas i klubbhuset Mosjö från 17 november)

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2017PDF

Motioner och styrelsens yttrande (inga motioner inkomna)