måndag 13 jun 2016 kl 8:32

Inbjudan till medlemsmöte

Örebro växer och den del som utvecklas snabbast är Södra Ladugårdsängen och vi som golfklubb är en del av utvecklingen. Nu hälsar vi dig som medlem välkommen till ett informationsmöte där vi berättar mer om våra utvecklingsplaner.

Inom loppet av några år kommer det att bo runt fem tusen personer i direkt anslutning till golfbanan. Att golfklubben med Gustavsviksanläggningen är en del i den utvecklingen råder det inga tvivel om. De senaste åren har vi uppvaktat kommunen och fastighetsägare för att få möjlighet att vara med och påverka utvecklingen. Det unika med att ha golfbanan belägen mitt i stadens centrum är mycket positivt men det finns också utmaningar, till exempel säkerheten och möjligheten för allmänheten att röra sig inom golfbaneområdet.

Under en tid har styrelsen och klubbledningen fört samtal med Örebro Kommun om ett markbyte. Det gäller hålen öster om Reträttvägen (13, 14 och 15) som kommunen är intresserad av. Vi erbjuds istället en ersättningsmark syd/väst om hål  4 och 5 (skogsområdet mellan Stenbackevägen och golfbanan). I samarbete med vår banarkitekt Christian Lundin har vi diskuterat och kommit fram till en ny bansträckning och design som känns mycket tilltalande och attraktiv. Kostnaden för ombyggnaden ingår i överenskommelsen med Örebro Kommun och belastar inte klubbens medlemmar ekonomiskt. Spelet påverkas minimalt då byggnation sker parallellt med att vi spelar nuvarande sträckning fram tills dess att vi öppnar de nya hålen.

Under augusti planerar styrelsen att kalla till ett extra årsmöte i ärendet men redan nu vill vi bjuda in till ett medlemsmöte där vi berättar om planerna.


Måndag 27 juni 2016 kl. 18.30
Klubbhuset Mosjö - Inomhushallen

Vi är övertygade om att detta engagerar och intresserar många medlemmar så vi hoppas på ett stort deltagarantal. För vår planering är vi tacksamma om du anmäler dig nedan.

Varmt välkommen!

Sten-Erik Ohlsson         Annica Lundström
Ordförande                     Klubbchef/VD


Foto: Emma Gren, Marknad Örebro februari 2016


Anmäl dig här!

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 juni klockan 23.59.