måndag 11 jan 2016 kl 10:52

Vill du jobba i Valberedningen?

En förening blir inte bättre än sina ledare. Det är Valberedningens uppgift att hitta personer med rätt kompetens till klubbens styrelse.

Nyhetsbild

Att ha en väl fungerande och kompetent Valberedning är kanske en av de viktigaste funktionerna i en ideell förening.

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse och bra revisorer. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges i stadgarna

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät.

Klubbens Valberedning avgick i samband med Höstårsmötet 2015 och därför söker vi nu efter personer som är intresserade av att ingå i Valberedningen som ska utses på Vårårsmötet 31 mars 2016. 

Känner du dig träffad och intresserad av att lägga tid på sysslan är du välkommen att kontakta Carola Lilja som gärna berättar mer om uppdraget.
Epost: carola.lilja@gmail.com