torsdag 08 okt 2015 kl 13:03

Lägesrapport Oktober

Boosta dig inför vintern med höstspel på någon av våra fina banor...

Nyhetsbild

Våra 18-hålsbanor:
Sedan några veckor tillbaka är vi igång med den viktiga invintringsprocessen med framförallt höstlufning av greener, tees och fairways på både Gustavsvik och Mosjö. 

På Mosjö har vi också påbörjat en ny klipprutin efter att vi lyssnat på er medlemmar och gäster. På prov ska vi klippa högruffen som semiruff kontinuerligt på vissa strategiskt utvalda ställen. Prioriterade ytor är ruffarna mellan hål 7/14,  hål 1/18. Utvärdering efter nästa säsong.

Innan vintern kommer ska vi gräva diken och anlägga brunnar på greenerna, som vi gjort med lyckat resultat de senaste åren. Det måste göras innan marken fryser och vi planerar att utföra arbetet under första hälften av november. I samband med det kommer vi att stänga ordinarie greener  på 18-hålsbanorna.

Restaurangerna/receptionerna är öppna fram till den 18 oktober. Från den 19 oktober tillämpas bollränna fram tills vi stänger 18-hålsbanorna.

Infartsvägen till Gustavsviksanläggningen har äntligen blivit asfalterad av Örebro kommun. Vi beklagar att det dragit ut så på tiden men nu är det gjort och resultatet blev mycket bra.Drivingranger

Gustavsvik 
Installation av el-, vatten-, avlopp- och fiberarbeten slutförs under 2015. De arbeten som återstår är färdigställande av målgreenerna i konstgräs som anläggs våren 2016. Konstgräs rullas ut på utslagsramperna till våren. Det är förberett för vindskydd på norra sidan om slaghuset och detta monteras i sektioner löpande med hänsyn till ekonomin. En detaljplan över hur klubbhusområdet ska utvecklas ska framarbetas (planen ska omfatta gång- & bilvägar, förrådsutrymmen, parkering etc…)

Mosjö
Byggnationen av det nya slaghuset/vindskyddet som påbörjades förra hösten börjar bli helt klart. Arbetet projekterades och byggdes i huvudsak av medlemmar i Vackra Banangruppen. Nu återstår att flytta in bollmaskinen och koppla på el, vatten och avlopp. Arbetet  ska göras under hösten och om tid finns ska huset målas en gång till.

Mosjö Inomhusträning
Slaghallen i klubbhsuet på Mosjö står redo för att at emot dig som redan nu är träningssugen. Här tränar du som medlem helt kostnadsfritt i en lugn och skön träningsmiljö. Vinterns kursutbud kommer presenteras här på sidan inom kort.


//Annica Lundström, klubbchef


Vinterspel 2015-2016

18-hålsbanan på G-vik hålls helt stängd under vintern.

18-hålsbanan på Mosjö
  hålls öppen med en 9-håls vinterbana (i stort sett samma bana som förra vintern). Bansträckningen finns anslagen vid klubbhuset

Guldkundsbanan (Pay and Play) G-vik hålls öppen med spel på ordinarie greener hela vintern.
Den 8 oktober öppnas den "nya" bansträckningen och inga avvikelser råder från scorekortet (undantag MUA på fairway, hål 7)
Bollränna tillämpas.