torsdag 01 okt 2015 kl 12:53

Medlemskväll på Tegelbruket

Den 26 november bjuder vi in till medlemskväll och Hörstårsmöte

Nyhetsbild
Vi ville göra något extra för att locka fler att komma till vårt Höstårsmöte. Då kläcktes idén, varför inte bjuda in till en  medlemskväll på Tegelbruket,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som sannolikt många av er medlemmar ännu inte besökt.
Tegelbruket är ett aktivitetshus som inrymmer både kultur och idrott under ett och samma tak. Verksamhetschefen Thomas Rasmusson finns på plats och berättar om huset och all den verksamhets som bedrivs där. Det finns också möjlighet för den som vill att få en rundvandring i huset.  (Tid meddelas senare)


Årsmötet är golfklubbens högst beslutande organ och genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. På Höstårsmötet behandlas bl a val till olika funktioner, fastställande av verksamhetsplan,budget och medlemsavgifter för kommande år. På Vårårsmötet behandlas bl a verksamhetsberättelse, årsredovisning för senaste räkenskapsåret, styrelsens och klubbchefens ansvarsfrihet samt eventuella inkomna motioner.

Motioner ska vara skriftliga och klubben tillhanda senast 4 veckor innan mötet (26 oktober)

Handlingar finns tillgängliga att ladda ner enligt stadgarna här på hemsidan 7 dagar innan mötet (19 november).

Varmt välkommen! Styrelsen


Årsmöteshandlingar

Kallelse och föredragningslista (publiceras 2 nov)

Verksamhetsplan 2016 (publiceras 19 nov)

Budget (hämtas i klubbhuset Mosjö 19 nov)

Valberedningens förslag till styrelse (publiceras 19 nov)

Ev motioner med styrelsens svar (publiceras 19 nov)