Artikelbild
onsdag 24 jun 2015 kl 14:52

Verksamhetsrapport

Ordföranden och klubbchefen summerar första halvåret...

Samhället förändras i en allt snabbare takt och det gäller för oss som golfklubb att parera och hänga med i den utvecklingen. Vår utmaning är inte unik, andra stora idrotter brottas med liknande frågor. Men där många nöjer sig med att observera vill vi agera och se utmaningarna som möjligheter. Att ständigt vara på tårna och med en nyfikenhet lyssna och ta del av andras goda exempel gör att vi även fortsättningsvis upplevs attraktiva.

I vår vision och verksamhetsidé framgår att golfklubbens attraktionskraft ska vara lika stark bland alla samhällsgrupper. Det innebär att våra medlemmar ska spegla samhället i stort vad avser kön, etnicitet och samhällsgrupp. Det låter bra, men är inte alltid lätt att leva upp till. Ett långsiktigt strategiarbete runt dessa frågor är påbörjat.

Vi är idag den i särklass största golfklubben i regionen och har en dominerande marknadsandel golfare i Örebro. Det innebär dock inte att vi kan luta oss tillbaka utan måste ständigt utveckla både våra anläggningar och verksamhet.

GOLFVERKSAMHET
JUNIOR & ELIT
Idrottsverksamheten är igång för fullt och vi har många barn och ungdomar i bredd- och tävlingsgrupperna. Under våren har vi noterat en ökning av antalet deltagare i framför allt breddgrupperna.

Golfkul har fått ett rejält uppsving. Redan under inomhusterminen hade vi cirka 20 barn i träning. Under vårterminen, som just är avslutad har det varit drygt 35 barn på tisdagskvällarna för att träna och leka golf på Mosjö.
Våra äldre juniorer är en viktig resurs på golfkul och arbetet de gör med barnen är värdefullt ur flera aspekter; barnen får unga förebilder inom föreningen och ungdomsledarna växer och utvecklas i mötet med barnen. Juniorernas ledaruppdrag överensstämmer väl med flera delar i vår värdegrund, till exempel ”utvecklas till goda medmänniskor” och att ”stärka sammanhållningen” i klubben. Juniorernas ledarutbildning ska även i framtiden prioriteras.

Breddgrupperna består för närvarande av två utvecklings-grupper på Mosjö, en pojkgrupp och en flickgrupp, samt tre utvecklingsgrupper på Gustavsvik, en flick- en pojk samt en äldre mixgrupp. Totalt har vi ca 60 barn och ungdomar i träning. För att lyfta tjejverksamheten finns en tjejansvarig, Jack Sundgren, med ansvaret att peppa tjejerna lite extra till träning, tävling och sociala aktiviteter. Jack är också vår representant i ÖLGF:s projekt "Tjejsatsningen". Två av våra äldre tjejjuniorer genomför också extra träningspass för de tjejer som vill satsa och träna lite mer. Detta är ytterligare ett exempel på det viktiga mötet mellan yngre och äldre juniorer.

I våra tävlings- och prestationsgrupper finns drygt 25 juniorer som tränar och tävlar på olika nivåer. På proffssidan har vi ytterligare 6 spelare som i olika omfattning satsar på sin golf. Även här tar några av tävlingsspelarna extra ansvar och leder träningspass. Under vintern har samtliga tävlingsspelare haft möjlighet till fysträning en gång i veckan med utbildad fystränare.

Just nu pågår det individuella tävlandet på de olika tourerna för fullt och vi kan redan notera flera idrottsliga framgångar. I sommar väntar bland annat lagtävlingar i nationella seriespelet (div 1) och JSM.

I april ordnades ett träningsläger för våra juniorer på Mariestads GK. Vårlägret riktades till våra juniorer i utvecklingsteam och tävling/prestation och blev en bra blandning mellan yngre och äldre. Långhelgen fylldes med framför allt mycket spel och samvaro. Under midsommarveckan genomfördes vårt populära sommarläger för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Runt 50 juniorer deltog under veckan, jättekul!

En 30-50 bana enligt SGF:s satsning ”Golfäventyret” är anlagd på Mosjö. Banan är främst avsedd för knattar och juniorer. 30-banan består av 3 nya hål med klippta tees, ska lägga ut konstgräsmattor till tee på sikt. Vinterkoppar med flaggor finns. Greenerna är 2 meter i diameter med målad ring. Hålen varierar mellan 10 och 30 meter i längd. Nästa steg är att lägga ned betongplattor med avståndsmarkeringar. 50-banan har 6 hål med varierande 10-50 meter (en slinga som man kan gå runt). Inom kort kommer informationsskyltar upp vid banan och på hemsidan. Vi hoppas även att våra vuxna medlemmar ska hitta hit och finna nöje med att träna och spela banan.

SENIORER
Seniorernas vår kick off den 25 mars blev ett uppskattat inslag. Ca 120 medlemmar sökte sig till Mosjö för att äta våfflor, få del av årets seniorprogram samt lyssna till en föreläsning om Vision 50/50.

Seniorernas serieverksamhet rullar på och vi har representanter i ett flertal olika serier (H45, H55, H65, H75, Ladies Trophy, Damsexan, scratchserien m.fl.)

Måndagsgolfen är populär och lockar i snitt ca 60 deltagare/gång. Tävlingen varvas och spelas växelvis varannan vecka på Mosjö och Gustavsvik.

Damernas kickoff  16 april lockade ca 80 damer. De bjöds på god mat och inspiration inför säsongstarten varvat med boktips, drinktips och blomsterarrangemangstips, för att nämna några av inslagen.
När det gäller veckogolfen på tisdagar, Diamantgolfen (vår- och försommar på Mosjö, sensommar på Gustavsvik), märker vi ett ordentligt uppsving jämfört med tidigare år. I snitt spelar omkring 40 kvinnor varje tisdagskväll och vi välkomnar hela tiden nya. Vårupptakten, de uppskattade damdagarna, flera drivande ideella krafter som försöker variera tävlingsformer och skapa trivsam atmosfär, anställd personal på plats under tävlingskvällarna – ja, det finns flera möjliga förklaringar till det ökade intresset för damgolfen.

Även herrgolferna är välbesökta. På Gustavsvik spelar herrarna på onsdagar, här har snittet legat på ungefär 50 deltagare per gång hittills. I Mosjö spelar man på torsdagar och här snittar herrarna på runt 35 deltagare per gång.

TÄVLINGAR
Tävlingsprogrammet är spikat och vi har tävlingssponsorer till samtliga av årets tävlingar. Satsningen på att lyfta KM följer plan och i stora KM och med drygt 60 deltagare nådde vi vår målsättning. Vi lyfter på hatten för 2015-års KM-mästare Philip Lindblom och Johanna Gustavsson. Nu laddar vi om inför kategori KM i 22-23 augusti. Hämta ut en reklamknapp i receptionen och visa att du tänker delta – Jag vågar, vågar du?


Nästa vecka startar semestergolfveckan, först ut är Mosjö och vecka 31 fortsätter festen på Gustavsvik. Program och tävlingsinformation hittar du på hemsidan och på min.golf.

Arbetet runt Örebro Ladies Open, Nordea Tour tävlingen som vi står värd för i september flyter på bra och projektgruppen under ledning av vår projektledare Åke Holt träffas kontinuerligt. På hemsidan kommer inom kort mer inforamtion om tävlingen.

BÄTTRE GOLF FÖR ALLA
Tre aktivitetsdagar under maj har genomförts med våra tränare Micke och Martin med bistånd av ideella medhjälpare. Totalt har ett 100-tal medlemmar deltagit och vi planerar att bjuda in till ytterligare en dag efter sommaren där de som inte fick plats har första tjing. Aktivitetsdagarna har varit mycket uppskattade och det framkom önskemål om fler klubbaktiviteter där träning och samvaro står i fokus. Medlemsförslagen är många och handlar om allt från hela träningsläger till kortare träningspass med olika teman och uppföljningar. Att träffa golfare i ungefär samma ålderskategori och kunskapsnivå verkar vara efterfrågat, både på herr- och damsidan.

Under våren arrangerades även fyra kostnadsfria repetitionsträningar för medlemmar som gick nybörjarutbildning 2014. Micke och Martin höll i passen som lockade ca 30 deltagare. Tanken med upplägget är att försöka fånga in och behålla nya medlemmar i klubben, att ge nybörjaren en extra kick att komma över tröskeln från nybörjarstadiet och därmed fortsätta sitt golfspel hos oss.

Drop in-träning med olika inriktningar startade upp i april och har erbjudits en kväll i veckan omväxlingsvis på Mosjö och Gustavsvik. Intresset och deltagandet är aningen svårt att utvärdera, framför allt på grund av att informationen inte kom ut till medlemmarna på rätt sätt när vi bytte hemsida. Efter herrdagen den 26 maj blev intresset å andra sidan nästan lite för stort och Micke fick förlänga träningspasset på grund av det mycket stora deltagarantalet. Sammanfattningsvis kan man säga att det är ett bra sätt att erbjuda lättillgänglig träning för våra medlemmar, att intresset styrs lite efter innehållet (jobba med drivern lockar fler än ett teknikpass med puttning) och att vi skulle kunna marknadsföra drop in-träningen mer. Det är ett uppehåll under juli men träningen återkommer i augusti igen, håll utkik på hemsidan och FB.

NYBÖRJARKURSER
Antalet nybörjare (vuxna och juniorer) som utbildats i år från januari och fram till nu är en minskning från förra året som å andra sidan var ”all time high”. En bidragande orsak är sannolikt det ostabila vädret.

ANLÄGGNING & MASKINER
GUSTAVSVIKSBANAN
Greenerna börjar äntligen växa ihop. Skadorna på främst greenerna har varit tuffa att åtgärda då avsaknaden av värmen varit total. Lägg dessutom till det stora speltryck som är på banan så är det inte svårt att förstå att det tar tid att läka ihop. Vår personal och Vackra Banan har lagt ner mycket arbete på att  få banan i fin kondition och vår upplevelse är att ni som medlemmar visat en stor förståelse och tålamod, tack för det!

Vi förlorade två träd i samband med stormen den 1 juni, en liten björk i ruffen på Guldkundsbanan mellan hål 2 och 3 och det andra (något mer betydelsefullt) på stora banan, hål 12 vid bunkern på vänster sida om fairway, ca 50m kort om green.

Återställande av mark efter nedläggning av vattenledning Ansvaret för återställande av marken ligger hos Parkavdelningen Örebro Kommun. Färdigt gräs ska läggas ut på spelytorna, prioritering är fairwayytorna på hål 3 och 9 (stora banan) samt hål 1 och 9 på Guldkundsbanan. Arbetet beräknas vara klart till semestern om vädret tillåter. Kullsystemet kommer att bearbetas med start i augusti samt kompletteras med matjord på vissa ytor och därefter sås.

Infartsväg
Örebro Kommun ska asfaltera sträckan där ledningarna har korsat vägen, förhoppningsvis innan semestern. Samtal förs också med ÖK om var infartsvägen till golfklubben i framtiden ska vara placerad. Som vi informerat om tidigare är golfklubbens önskemål att vägen flyttas till nuvarande cykelväg. Inget besked är i dagsläget lämnat från ÖK.

MOSJBANAN
Banan är i mycket god kondition och vi har fått fint beröm från både gäster och medlemmar, vilket är jätteskoj.

Under vecka 23 påbörjade klippning av högruffen, arbetet beräknas vara slutfört den här veckan. Gräset balas och används som foder vilket håller nere priset. Klippning och uppsamling kommer att genomföras minst en gång till under säsongen.

Luftningssystem/syresättare kommer installeras i bevattningsdammen för att få ett friskare bevattningsvatten.

DRIVINGRANGER
Gustavsvik:

Arbete fortskrider enlig plan. Slaghuset med tillhörande mötesrum och toaletter beräknas vara klart under juni med undantag för målning in- och utvändigt och vissa installationsarbeten. Uppsättning av stolpar till vindskyddet norr om slaghuset kommer monteras inom kort.

Asfaltering av utslagsramperna är utfört till 75%. Stödsådd av södra delen är genomförd (befintlig jord för mager). Det är dock inte den bästa tid att så gräs nu men blir det inte alltför torrt utan vi får den etablering av gräs vi önskar öppnar vi den södra delen i början på augusti och arbetet med den norra delen påbörjas. Konstgräs rullas ut på den asfalterade slagrampen.

Mosjö:
Byggnationen av nytt slaghus/vindskydd börjar bli klart och kan tas i bruk . Återstår bl a målning och plåtarbeten. Bollmaskinen kommer i höst lyftas in under tak. Arbetet har delvis utförts av Vackra Banan.

MASKINER
Första leveransen av maskinerna från Toro har mottagits med belåtenhet. Ett stort steg i rätt riktning för en professionell verksamhet. Nu ska vi bara minimera kostnaderna för att hålla de gamla vid liv tills nästa leverans är aktuell.


FASTIGHETER

På Mosjö har vi installerat en luftvärmepump för uppvärmning av uterummet i restaurangen och en kylanläggning är installerad i rummet där frysarna är placerade för att hålla temperaturen nere under den varma årstiden.

Spånskivor och matta är beställd till puttmattan inomhus som gör att vi kan använda lokalen för evenemang.

Stugor och uthyrningsrum är nu färdigrenoverade och klara för uthyrning.

MEDARBETARE
PROFESSIONELL PERSONAL
Nu har vi anställt alla medarbetare som vi behöver den här säsongen på ban- och anläggningssidan. Vi har också tillsvidareanställt en mekaniker som i huvudsak är placerad på Gustavsvik. Maria Lundström, vår kanslist med ansvar för den löpande ekonomiska redovisningen väntar barn och kommer vara mammaledig från i mitten av september och ca ett år framåt. Vi söker nu en vikarieöppnas i nytt fönster. Hör gärna av dig om du är intresserad eller tipsa gärna andra att söka.

IDEELLA LEDARE
Fortsätter arbetet med att rekrytera ideella genom att begränsa uppdragen och tänka mer i projektform. GIT-utbildning har genomförts på klubben för våra ideella ledare under ledning av Åke och Susanne.

EKONOMI & INVESTERINGAR
Klubben har fortsatt god ekonomi. Medlems- och sponsorintäkterna håller lagd budget men den kalla, blåsiga och regniga våren medför dock att intäkterna för greenfee och range är lägre än ifjol.  De planerade och från höstårsmötet beslutade maskininvesteringarna är gjorda.

RESTAURANGER

På prov genomfördes After Work på fredagarna under maj. Första fredagen hade vi över 100 gäster men de efterföljande tre tillfällena betydligt förre. Nu är det uppehåll över sommaren och eventuellt återkommer aktiviteten i höst.

Det efterfrågade "dagens-rätt" alternativet måndag-fredag har tagits emot väl, maten får generellt gott omdöme. Utmaningen är dock att hitta en nivå utifrån den ojämna besöksfrekvensen.

Tänk på att som medlem bidrar du till att klubben kan upprätthålla en god och efterfrågad service runt mat/dryck genom att nyttja restaurangen i samband med ditt golfspel.


MARKNAD & SPONSORER
Aktiviteterna är i full gång och vi har ett bra inflöde av nya samarbetspartners. Samtliga tävlingar i vårt program är sponsrade med prisbord av våra generösa samarbetspartners.


Örebro 2015-06-25
Örebro City Golf & CC/Mosjö Golf AB
Sten-Erik Ohlsson, ordförande
Annica Lundström, klubbchef

Fakta medlemmar

Antal medlemmar: 3 842
Könsförelning: 28% kvinnor, 72% män
Snittålder: 48,34 år
Snitthandicap: 23.77